Strona Prokuratury Okręgowej w Gliwicach wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki.

Wielkość czcionki:

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Wratość szacunkowa zamówienia: poniżej 144 000 euro netto

Termin składania ofert: 24.04.2018 do godz. 9:30

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Ogłoszenie 545411-N-2018 + SIWZ.zip)Ogłoszenie 545411-N-2018 + SIWZ.zip 2706 kB2018-04-16 12:51
Pobierz plik (Odpowiedź na pytania.pdf)Odpowiedź na pytania.pdf 107 kB2018-04-18 14:08
Pobierz plik (Odpowiedź na pytania 2.pdf)Odpowiedź na pytania 2.pdf 92 kB2018-04-19 14:31
Pobierz plik (Odpowiedź na pytania 3.pdf)Odpowiedź na pytania 3.pdf 103 kB2018-04-19 15:10
Pobierz plik (Odpowiedź na pytania 4.pdf)Odpowiedź na pytania 4.pdf 121 kB2018-04-20 14:33
Pobierz plik (Odpowiedź na pytania 5.pdf)Odpowiedź na pytania 5.pdf 92 kB2018-04-20 15:21
Pobierz plik (Odpowiedź na pytania 6.pdf)Odpowiedź na pytania 6.pdf 113 kB2018-04-23 11:01
Pobierz plik (Odpowiedź na pytania 7.pdf)Odpowiedź na pytania 7.pdf 91 kB2018-04-23 14:42
Pobierz plik (Informacja z otwarcia ofert.pdf)Informacja z otwarcia ofert.pdf 193 kB2018-04-24 14:40
Pobierz plik (Informacja o wyborze oferty.pdf)Informacja o wyborze oferty.pdf 179 kB2018-05-10 14:25

INFORMACJA

INFORMACJA O PROWADZENIU POSTĘPOWAŃ Z ZACHOWANIEM ELEKTRONICZNEJ KOMUNIKACJI POMIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCAMI

 

Postępowania o udzielenie zamówień publicznych, których wartość przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) – tzw. postępowania unijne, prowadzone są w systemie elektronicznym.

 

  1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz oświadczeń, w tym oświadczenia składanego na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zapewnionych przez system zapewniający obsługę procesu udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Sprawiedliwości, zwany dalej Systemem.
  2. System jest dostępny pod adresem: https://ezamowienia.ms.gov.pl
  3. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta w Systemie, ani logowania do Systemu.

W celu prowadzenia komunikacji w postępowaniu wymagane jest posiadanie profilu Wykonawcy. Profil Wykonawcy tworzony jest w Systemie tylko raz, w kolejnych postępowaniach wykorzystuje się już założony profil.

  1. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych i informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w Regulaminie korzystania z usług Systemu (Regulamin Portalu e-Usług) dostępnym z poziomu modułu E-learning dla wszystkich użytkowników Systemu oraz podczas rejestracji konta Wykonawcy dla Wykonawców.
  2. Użytkownikom Wykonawcy przysługuje prawo korzystania z asysty obejmującej wsparcie techniczne w kwestiach dotyczących korzystania z Systemu, polegające na doradztwie telefonicznym i e-mailowym na zasadach określonych w Regulaminie korzystania z usług Systemu (Regulamin Portalu e-Usług).
  3. Informacje na temat kodowania i czasu przekazania danych z oferty

-   Plik oferty załączony przez Wykonawcę w Systemie i zapisany, nie jest widoczny dla Zamawiającego, ponieważ widnieje w Systemie jako zaszyfrowany Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert.

-   Oznaczenie czasu prawidłowego przekazania pliku oferty do Systemu stanowi przypiętą do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), znajdującą się na potwierdzeniu złożenia oferty do Systemu.

  1. 7. Zamawiający, zgodnie z § 4 Rozporządzenia w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych informuje, że System jest kompatybilny ze wszystkimi podpisami elektronicznymi. Do przesłania dokumentów niezbędne jest posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego w celu dokonania czynności złożenia oferty - podpisania oferty.

Szczegółowe informacje o sposobie pozyskania usługi kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz warunkach jej użycia można znaleźć na stronach internetowych kwalifikowanych dostawców usług zaufania, których lista znajduje się pod adresem internetowym; http://www.nccert.pl/kontakt.htm

Ważne!: W zależności od formatu kwalifikowanego podpisu (PAdES, XAdES) i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) Wykonawca dołącza do Systemu uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny):

  • dokumenty w formacie „pdf" należy podpisywać tylko formatem PAdES;
  • Zamawiający dopuszcza podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf", wtedy należy użyć formatu XAdES,

wygląd strony

 BIP

rach

inf

SIS

ePUAP

KSSIP

w_słupa

logo niebieska linia

fundacja

kas

Informacja o pomocy prawnej Stowarzyszenia AQUILA dla pokrzywdzonych nieuczciwymi praktykami rynkowymi

aquilla3