Strona Prokuratury Okręgowej w Gliwicach wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki.

Kontakt z Rzecznikiem Prasowym Prokuratury Okręgowej w Gliwicach:

Joanna Smorczewska - Rzecznik Prasowy

tel. 665-330-185

tel. (032) 78 09 100 w 330

fax (032) 78 09 199

e-mail: rzecznik@gliwice.po.gov.pl

Rzecznik prasowy nie udziela porad prawnych, nie udziela informacji stronom w sprawach prowadzonych w jednostkach okręgu gliwickiego, a także nie załatwia skarg i interwencji w indywidualnych sprawach obywateli.

 

        Wojewódzki Sąd Administracyjny po rozpoznaniu skargi wniesionej przez Prokuratora Prokuratury Rejonowej Gliwice-Wschód, wyrokiem z 18 stycznia 2019 r. stwierdził nieważność uchwały Rady Miasta Gliwice z dnia 16 listopada 2017 r. nr XXXII/725/2017 w przedmiocie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg. 

Czytaj więcej...

        W dniu 1 marca 2019 r. w Prokuraturze Rejonowej w Wodzisławiu Śląskim zostało wszczęte śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci Zygmunta S. w dniu 27 lutego 2019 roku w Radlinie tj. o czyn z art. 155 k.k. oraz nieumyślnego narażenia Janusza S. i Lidii S. na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia, poprzez niezapewnienie należytej wentylacji budynku mieszkalnego położonego przy ulicy Stalmacha w Radlinie oraz drożności przewodów kominowych wskazanej nieruchomości, co w konsekwencji przyczyniło się do powstania ciągu wstecznego w kanałach wentylacyjnych tj. o czyn z art. 160 § 3 k.k. w zw. z art. 160 § 1 k.k.

Czytaj więcej...

 

       W Wydziale I Śledczym Prokuratury Okręgowej w Gliwicach prowadzone jest postępowanie przygotowawcze dotyczące narażenia małoletniego Pawła R. na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu przez osoby, na których ciążył obowiązek opieki na osobą narażoną na niebezpieczeństwo, tj. o czyn z art. 160 § 2 k.k. w zw. z art. 160 § 1 k.k.

Czytaj więcej...

       Prokuratura Rejonowa w Rybniku prowadzi śledztwo przeciwko Waldemarowi K., podejrzanemu o popełnienie przestępstwa z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 280 § 1 kk.

Czytaj więcej...

       W dniu 22 stycznia 2019 r. Prokuratura Rejonowa w Wodzisławiu Śląskim wszczęła śledztwo w sprawie nieumyślnego sprowadzenia zdarzenia zagrażającego życiu i zdrowiu wielu osób oraz mieniu w wielkich rozmiarach mającego postać wysokoenergetycznego wstrząsu górotworu w dniu 22 stycznia 2019 roku na KWK Rydultowy i obsunięcia się ziemi oraz skał. W następstwie tego zdarzenia śmierć poniósł górnik zatrudniony pod ziemią Marian R., a kolejnych osiem osób zatrudnionych w rejonie wstrząsu odniosło obrażenia ciała w postaci stłuczeń tułowia i kończyn, wskutek nieumyślnego niedopełnienia obowiązków przez osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo i higienę pracy na KWK Rydultowy w dniu  22 stycznia 2019 roku  w Rydułtowach. 

Czytaj więcej...

 

        W dniu 31 stycznia 2019 r. Prokuratura Rejonowa w Jastrzębiu Zdroju  skierowała akt oskarżenia przeciwko Marcinowi B. i Michałowi K. o czyn z art. 156 § 1 pkt 2 k.k.  

Czytaj więcej...

       W dniu 18 stycznia 2019 r. podpisana została umowa międzynarodowa powołująca wspólny zespół śledczy celem przeprowadzenia postępowania mającego na celu ustalenie przyczyn zaistnienia wypadku z 20 grudnia 2018 r. w Kopalni w czeskiej Stonavie, w którym śmierć poniosło 13 górników. 

Czytaj więcej...

W dniu 11 stycznia 2019 r. przed Sądem Rejonowym w Gliwicach rozpoczął się proces przeciwko 3 funkcjonariuszom, tj. Mateuszowi C., Tomaszowi O. i Piotrowi S. oskarżonym o czyn z art. 231 § 1 kk i art. 217 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk. 

Czytaj więcej...

                      Prokuratura Rejonowa Gliwice-Zachód wszczęła postępowanie przygotowawcze o czyn z art. 155 k.k., celem wyjaśnienia przyczyn i okoliczności śmierci kobiety i mężczyzny, których zwłoki ujawniono w pokoju hotelowym jednego z hoteli w Gliwicach. 

Czytaj więcej...

Prokuratura Rejonowa Gliwice-Zachód prowadzi postępowanie w sprawie ujawnionego w dniu 16 stycznia 2019 r. publicznego pochwalania zbrodni zabójstwa poprzez umieszczenie na portalu społecznościowym Facebook ogólnodostępnego wpisu pochwalającego zabójstwo Pawła Adamowicza, dokonane w Gdańsku w dniu 12 stycznia 2019 r., tj. o czyn z art. 255 § 3 k.k. 

Czytaj więcej...

 

     Prokuratura Okręgowa w Gliwicach skierowała do Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim akt oskarżenia przeciwko sześciu osobom, to jest: Mateuszowi S., Adrianowi K., Dawidowi K., Tomaszowi R., Dorocie R. i Krystianowi Z., które zostały oskarżone o popełnienie w dniu 13 maja 2017 roku przestępstwa z art. 256 § 1 k.k. polegającego na publicznym propagowaniu nazistowskiego ustroju państwa poprzez zorganizowanie i przeprowadzenie obchodów sto dwudziestej ósmej rocznicy urodzin Adolfa Hitlera. 

Czytaj więcej...

       Prokuratura Okręgowa w Gliwicach wszczęła dziś śledztwo w sprawie wypadku, do jakiego doszło w dniu 20 grudnia 2018 r. w kopalni węgla kamiennego w Karwinie na terenie Republiki Czeskiej.

Czytaj więcej...

       Prokuratura Rejonowa w Zabrzu umorzyła dochodzenie w sprawie prowadzenia pojazdu marki Mercedes Benz w dniu 18 listopada 2018 r. w Rybniku na ul. Obwiednia Południowa przez Piotra K., znajdującego się w stanie nietrzeźwości, to jest o przestępstwo z art. 178a § 1 kk, wobec stwierdzenia braku znamion czynu zabronionego.

Czytaj więcej...

 

Prokuratura Rejonowa w Rybniku umorzyła śledztwo w sprawie pożaru samochodu, w wyniku którego małoletni Mikołaj S. doznał ciężkich obrażeń ciała ,to jest o przestępstwo z art. 163 §1 pkt 1 kk, wobec stwierdzenia braku znamion czynu zabronionego. 

Czytaj więcej...

Prokuratura Okręgowa w Gliwicach przejęła do dalszego prowadzenia śledztwo w sprawie sprowadzenia zdarzenia zagrażającego mieniu w wielkich rozmiarach mającego postać pożaru składowiska opon w dniu 28 listopada 2018 r. w Żorach, to jest o przestępstwo z art. 163 1 pkt 1 kk.

Czytaj więcej...

 

        Prokuratura Okręgowa w Gliwicach umorzyła śledztwo w sprawie zaistniałego w okresie od kwietnia 2016 r. do dnia 21 czerwca 2016 r. nieumyślnego spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w postaci innego ciężkiego kalectwa Marty M.,  w związku z przeprowadzonymi u niej badaniami  i zabiegiem medycznym, polegającym na usunięciu całego żołądka, śledziony, sieci większej i usunięciu węzłów chłonnych okołożołądkowych, to jest o przestępstwo z art. 156 § 2 kk w zw. z art. 156 § 1 pkt 2 kk, wobec stwierdzenia , że czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego, na zasadzie art. 17 par. 1 pkt 2 kpk.

Czytaj więcej...

       Prokuratura Rejonowa w Tarnowskich Górach nadzoruje dochodzenie w sprawie nieumyślnego sprowadzenia 6 września 2018 roku w skupie złomu „Wtórmet” w Radzionkowie pożaru zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach tj. czyn z art. 163 § 2 kk.

Czytaj więcej...

        Prokuratura Okręgowa w Gliwicach skierowała w dniu 30 maja 2018 roku akt oskarżenia przeciwko Grzegorzowi G.- wójtowi Gminy Lyski.

Czytaj więcej...

        Prokuratura Rejonowa w Wodzisławiu Śląskim, nadzoruje postępowanie w sprawie mającego miejsce w dniu 12 września 2018 roku w Radlinie, wypadku kolejowego, na skutek którego śmierć poniosła Bernarda K. tj. o czyn z art. 177 § 2 k.k.

Czytaj więcej...

        W dniu 19 września 2018 r. na polecenie Prokuratury Okręgowej w Gliwicach funkcjonariusze Biura Spraw Wewnętrznych Policji Wydziału w Katowicach zatrzymali kolejnych trzech funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Żorach. 

Czytaj więcej...

       Prokuratura Rejonowa w Zabrzu nadzoruje śledztwo w sprawie zabójstwa Anny Z. w dniu 14 września 2018 r. w Zabrzu, tj. o czyn z art 148 § 1 k.k.

Czytaj więcej...

wygląd strony

 BIP

rach

inf

SIS

ePUAP

KSSIP

w_słupa

logo niebieska linia

fundacja

kas

Informacja o pomocy prawnej Stowarzyszenia AQUILA dla pokrzywdzonych nieuczciwymi praktykami rynkowymi

aquilla3