Strona Prokuratury Okręgowej w Gliwicach wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki.

Kontakt z Rzecznikiem Prasowym Prokuratury Okręgowej w Gliwicach:

Joanna Smorczewska - Rzecznik Prasowy

tel. 665-330-185

tel. (032) 78 09 100 w 330

fax (032) 78 09 199

e-mail: rzecznik@gliwice.po.gov.pl

Rzecznik prasowy nie udziela porad prawnych, nie udziela informacji stronom w sprawach prowadzonych w jednostkach okręgu gliwickiego, a także nie załatwia skarg i interwencji w indywidualnych sprawach obywateli.

       Pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Wodzisławiu Śląskim prowadzone jest postępowanie przygotowawcze przeciwko Adrianowi O. podejrzanemu o czyny z art. 178 a § 1 k.k. oraz czyn z art. 177 § 1 kk w zw. z art. 178 § 1 k.k.

Czytaj więcej...

       Pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Wodzisławiu Śląskim prowadzone jest postępowanie przygotowawcze przeciwko Szymonowi Ż. podejrzanemu o czyny z art. 157 § 1 k.k. w zw. z art. 57 a § 1 k.k. i art. 160 § 2 k.k. w zw. z 57 a § 1 k.k.

Czytaj więcej...

       Prokuratura Rejonowa Gliwice-Wschód skierowała do Sądu Rejonowego wniosek o umorzenie postępowania i umieszczenie sprawcy przestępstwa w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym.

Czytaj więcej...

        Prokuratura Okręgowa w Gliwicach Wydział I Śledczy przejęła z Prokuratury Rejonowej w Żorach do prowadzenia śledztwo w sprawie nielegalnego gospodarowania odpadami, tj. o czyn z art. 183 § 1 k.k. i in. 

Czytaj więcej...

 

        Ośrodek Zamiejscowy Prokuratury Rejonowej w Tarnowskich Górach z siedzibą w Piekarach Śląskich skierował do Sądu akt oskarżenia w sprawie wypadku, do jakiego doszło podczas budowy domu wielorodzinnego przy ulicy Mickiewicza w Piekarach Śląskich, w dniu 8 czerwca 2018 r., a w którym śmierć poniósł Eugeniusz D.

Czytaj więcej...

        W dniu 18 marca 2019 roku, w godzinach popołudniowych, przypadkowa osoba ujawniła zwłoki noworodka (płodu) w potoku Ostropka w Gliwicach.

Czytaj więcej...

        W dniu 11 marca 2019 r. w Prokuraturze Rejonowej w Wodzisławiu Śląskim wszczęto dochodzenie w sprawie znęcania się przez właściciela zwierząt gospodarskich nad utrzymywanymi końmi oraz bydłem w ten sposób, iż wbrew przepisom ustawy o ochronie zwierząt przetrzymywał je w niewłaściwych warunkach bytowych w stanie rażącego zaniedbania jak również bez odpowiedniego pokarmu i wody , tj. o czyn z art. 35 ust la w zw. z art. 6 ust. 2 pkt 10 i 19 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. ochronie zwierząt.

Czytaj więcej...

 

        Wojewódzki Sąd Administracyjny po rozpoznaniu skargi wniesionej przez Prokuratora Prokuratury Rejonowej Gliwice-Wschód, wyrokiem z 18 stycznia 2019 r. stwierdził nieważność uchwały Rady Miasta Gliwice z dnia 16 listopada 2017 r. nr XXXII/725/2017 w przedmiocie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg. 

Czytaj więcej...

        W dniu 1 marca 2019 r. w Prokuraturze Rejonowej w Wodzisławiu Śląskim zostało wszczęte śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci Zygmunta S. w dniu 27 lutego 2019 roku w Radlinie tj. o czyn z art. 155 k.k. oraz nieumyślnego narażenia Janusza S. i Lidii S. na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia, poprzez niezapewnienie należytej wentylacji budynku mieszkalnego położonego przy ulicy Stalmacha w Radlinie oraz drożności przewodów kominowych wskazanej nieruchomości, co w konsekwencji przyczyniło się do powstania ciągu wstecznego w kanałach wentylacyjnych tj. o czyn z art. 160 § 3 k.k. w zw. z art. 160 § 1 k.k.

Czytaj więcej...

 

       W Wydziale I Śledczym Prokuratury Okręgowej w Gliwicach prowadzone jest postępowanie przygotowawcze dotyczące narażenia małoletniego Pawła R. na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu przez osoby, na których ciążył obowiązek opieki na osobą narażoną na niebezpieczeństwo, tj. o czyn z art. 160 § 2 k.k. w zw. z art. 160 § 1 k.k.

Czytaj więcej...

       Prokuratura Rejonowa w Rybniku prowadzi śledztwo przeciwko Waldemarowi K., podejrzanemu o popełnienie przestępstwa z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 280 § 1 kk.

Czytaj więcej...

       W dniu 22 stycznia 2019 r. Prokuratura Rejonowa w Wodzisławiu Śląskim wszczęła śledztwo w sprawie nieumyślnego sprowadzenia zdarzenia zagrażającego życiu i zdrowiu wielu osób oraz mieniu w wielkich rozmiarach mającego postać wysokoenergetycznego wstrząsu górotworu w dniu 22 stycznia 2019 roku na KWK Rydultowy i obsunięcia się ziemi oraz skał. W następstwie tego zdarzenia śmierć poniósł górnik zatrudniony pod ziemią Marian R., a kolejnych osiem osób zatrudnionych w rejonie wstrząsu odniosło obrażenia ciała w postaci stłuczeń tułowia i kończyn, wskutek nieumyślnego niedopełnienia obowiązków przez osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo i higienę pracy na KWK Rydultowy w dniu  22 stycznia 2019 roku  w Rydułtowach. 

Czytaj więcej...

 

        W dniu 31 stycznia 2019 r. Prokuratura Rejonowa w Jastrzębiu Zdroju  skierowała akt oskarżenia przeciwko Marcinowi B. i Michałowi K. o czyn z art. 156 § 1 pkt 2 k.k.  

Czytaj więcej...

       W związku z przypadającym w dniu 22 lutego 2019 r. Dniem Pomocy Ofiarom Przestępstw, w Prokuraturze Okręgowej w Gliwicach i wszystkich podległych jednostkach rejonowych, w dniach 18-22 lutego 2019 r. zorganizowane zostaną dyżury prokuratorów, którzy będą przyjmowali osoby pokrzywdzone przestępstwem, udzielali im fachowych porad prawnych. 

Czytaj więcej...

       W dniu 18 stycznia 2019 r. podpisana została umowa międzynarodowa powołująca wspólny zespół śledczy celem przeprowadzenia postępowania mającego na celu ustalenie przyczyn zaistnienia wypadku z 20 grudnia 2018 r. w Kopalni w czeskiej Stonavie, w którym śmierć poniosło 13 górników. 

Czytaj więcej...

W dniu 11 stycznia 2019 r. przed Sądem Rejonowym w Gliwicach rozpoczął się proces przeciwko 3 funkcjonariuszom, tj. Mateuszowi C., Tomaszowi O. i Piotrowi S. oskarżonym o czyn z art. 231 § 1 kk i art. 217 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk. 

Czytaj więcej...

                      Prokuratura Rejonowa Gliwice-Zachód wszczęła postępowanie przygotowawcze o czyn z art. 155 k.k., celem wyjaśnienia przyczyn i okoliczności śmierci kobiety i mężczyzny, których zwłoki ujawniono w pokoju hotelowym jednego z hoteli w Gliwicach. 

Czytaj więcej...

Prokuratura Rejonowa Gliwice-Zachód prowadzi postępowanie w sprawie ujawnionego w dniu 16 stycznia 2019 r. publicznego pochwalania zbrodni zabójstwa poprzez umieszczenie na portalu społecznościowym Facebook ogólnodostępnego wpisu pochwalającego zabójstwo Pawła Adamowicza, dokonane w Gdańsku w dniu 12 stycznia 2019 r., tj. o czyn z art. 255 § 3 k.k. 

Czytaj więcej...

 

     Prokuratura Okręgowa w Gliwicach skierowała do Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim akt oskarżenia przeciwko sześciu osobom, to jest: Mateuszowi S., Adrianowi K., Dawidowi K., Tomaszowi R., Dorocie R. i Krystianowi Z., które zostały oskarżone o popełnienie w dniu 13 maja 2017 roku przestępstwa z art. 256 § 1 k.k. polegającego na publicznym propagowaniu nazistowskiego ustroju państwa poprzez zorganizowanie i przeprowadzenie obchodów sto dwudziestej ósmej rocznicy urodzin Adolfa Hitlera. 

Czytaj więcej...

       Prokuratura Okręgowa w Gliwicach wszczęła dziś śledztwo w sprawie wypadku, do jakiego doszło w dniu 20 grudnia 2018 r. w kopalni węgla kamiennego w Karwinie na terenie Republiki Czeskiej.

Czytaj więcej...

       Prokuratura Rejonowa w Zabrzu umorzyła dochodzenie w sprawie prowadzenia pojazdu marki Mercedes Benz w dniu 18 listopada 2018 r. w Rybniku na ul. Obwiednia Południowa przez Piotra K., znajdującego się w stanie nietrzeźwości, to jest o przestępstwo z art. 178a § 1 kk, wobec stwierdzenia braku znamion czynu zabronionego.

Czytaj więcej...

wygląd strony

 BIP

rach

inf

SIS

ePUAP

KSSIP

w_słupa

logo niebieska linia

fundacja

kas

Informacja o pomocy prawnej Stowarzyszenia AQUILA dla pokrzywdzonych nieuczciwymi praktykami rynkowymi

aquilla3