Strona Prokuratury Okręgowej w Gliwicach wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki.

Kontakt z Rzecznikiem Prasowym Prokuratury Okręgowej w Gliwicach:

Joanna Smorczewska - Rzecznik Prasowy

tel. 665-330-185

tel. (032) 78 09 100 w 330

fax (032) 78 09 199

e-mail: rzecznik@gliwice.po.gov.pl

Rzecznik prasowy nie udziela porad prawnych, nie udziela informacji stronom w sprawach prowadzonych w jednostkach okręgu gliwickiego, a także nie załatwia skarg i interwencji w indywidualnych sprawach obywateli.

    W dniu 29 października 2014 roku Prokuratura Rejonowa w Zabrzu skierowałado tamtejszego sądu akt oskarżenia przeciwko Markowi Ż. podejrzanemu o spowodowanie u swojego trzymiesięcznego syna Denisa W. ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w postaci choroby realnie zagrażającej życiu, tj. o przestępstwo z art. 156 § 1 pkt 2 k.k.

Czytaj więcej...

    W dniu 31 października 2014 roku Prokuratura Rejonowa w Wodzisławiu Śląskim skierowała do tamtejszego sądu akt oskarżenia przeciwko Izabeli D. i Januszowi K. podejrzanym o nakłanianie osoby małoletniej do uprawniania prostytucji, ułatwianie tego procederu oraz czerpanie z niego korzyści majątkowych.

Czytaj więcej...

   W dniu 3 października 2014 roku Prokuratura Rejonowa w Jastrzębiu Zdroju skierowała do tamtejszego sądu akt oskarżenia przeciwko Grzegorzowi S. podejrzanemu o udzielenie korzyści majątkowej funkcjonariuszom Policji w celu nakłonienia ich do naruszenia przepisów prawa poprzez odstąpienie od wykonania czynności służbowych, tj. o przestępstwo z art. 229 § 3 k.k.

Czytaj więcej...

    W dniu 28 października 2014 roku Prokuratura Rejonowa Gliwice – Zachód w Gliwicach skierowała do tamtejszego sądu okręgowego akt oskarżenia przeciwko Michałowi B. podejrzanemu o dokonanie na tle rabunkowym zabójstwa Marii R. oraz sprowadzenie zdarzenia zagrażającego mieniu w wielkich rozmiarach w postaci pożaru.

Czytaj więcej...

    W dniu 29 października 2014 roku w Domu Samotnej Matki „Maja” w Raciborzu, z inicjatywy Pani Danuty Kozakiewicz – Prokuratora Rejonowego w Raciborzu, odbyło się spotkanie z kierownictwem i mieszkankami tej placówki, poświęcone szeroko rozumianym uprawnieniom osób pokrzywdzonych przestępstwami przeciwko rodzinie i opiece, wolności, w tym wolności seksualnej. W spotkaniu uczestniczyli również Pan Jacek Draganek – Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Raciborzu, Pani Patrycja Michałek – prokurator specjalizująca się w prowadzeniu i nadzorowaniu postępowań dotyczących przemocy wobec kobiet i małoletnich dzieci, Pani Edyta Mazur – funkcjonariuszka policji prowadząca postępowania wobec nieletnich sprawców czynów karalnych i odpowiedzialna za profilaktykę w tej materii.

Czytaj więcej...

W dniu 15 września 2014 roku Prokuratura Rejonowa Gliwice-Zachód w Gliwicach skierowała do tamtejszego sądu okręgowego akt oskarżenia przeciwko Joachimowi B. podejrzanemu o pobicie ze skutkiem śmiertelnym Doroty B.

Czytaj więcej...

Prokuratura Rejonowa w Rudzie Śląskiej nadzoruje śledztwo przeciwko Adamowi B. i Wiesławowi K. podejrzanym m.in. o dokonanie rozboju i pobicie ze skutkiem śmiertelnym Mariana B.

Czytaj więcej...

Prokuratura Okręgowa w Gliwicach nadzoruje śledztwo, aktualnie przeciwko 28 osobom, podejrzanym o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się popełnianiem oszustw podatkowych oraz praniem pieniędzy.

Czytaj więcej...

W związku z przypadającym w bieżącym roku na dzień 16 października Międzynarodowym Dniem Mediacji oraz Tygodniem Mediacji, który odbędzie się w dniach od 13 do 18 października informuję, że w jednostkach organizacyjnych prokuratury podległych Prokuraturze Okręgowej w Gliwicach prowadzonych było w roku ubiegłym kilkanaście postępowań (w pierwszym półroczu bieżącego roku 9), w których prokurator lub inny organ prowadzący postępowanie pod nadzorem prokuratora wystąpiły z wnioskiem o przeprowadzenie mediacji. Wszystkie postępowania mediacyjne zakończyły się ugodą pomiędzy stronami.

Czytaj więcej...

W dniu 14 sierpnia 2014 roku Prokuratura Rejonowa w Rybniku skierowała do tamtejszego sądu rejonowego akt oskarżenia przeciwko Krzysztofowi Ś. podejrzanemu o nieumyślne spowodowanie śmierci swojej trzyletniej córki Oliwii.

Czytaj więcej...

W dniu 11 sierpnia 2014 roku Prokuratura Rejonowa w Jastrzębiu-Zdroju skierowała do tamtejszego sądu rejonowego akt oskarżenia przeciwko Marcinowi K. podejrzanemu o spowodowanie w stanie nietrzeźwości wypadku drogowego, w następstwie którego jedna osoba poniosła śmierć, a druga doznała ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w postaci choroby realnie zagrażającej życiu.

Czytaj więcej...

Prokuratura Rejonowa Gliwice-Zachód w Gliwicach nadzoruje śledztwo przeciwko Mariuszowi Ł. podejrzanemu o dokonanie zabójstwa Arkadiusza B.

Czytaj więcej...

W dniu 24 lipca 2014 roku Prokuratura Rejonowa Gliwice-Wchód w Gliwicach skierowała do gliwickiego Sądu Okręgowego akt oskarżenia przeciwko Zygfrydowi M. i Tomaszowi Ł. podejrzanym o usiłowanie zgwałcenia szesnastoletniej gliwiczanki.

Czytaj więcej...

W dniu 30 lipca 2014 roku Prokuratura Rejonowa Gliwice-Wschód w Gliwicach skierowała do Sądu Rejonowego w Zabrzu akt oskarżenia przeciwko 5 mężczyznom podejrzanym o publiczne nawoływanie do nienawiści na tle różnic etnicznych oraz publiczne znieważanie grupy ludności z powodu jej przynależności etnicznej, tj. o przestępstwa z art. 256 § 1 k.k. i art. 257 k.k.

Czytaj więcej...

Nieprawomocnym wyrokiem z dnia 18 lipca 2014 roku Sąd Okręgowy w Gliwicach Ośrodek Zamiejscowy w Rybniku uznał Krzysztofa K. za winnego zabójstwa Tadeusza N. i wymierzył mu karę 10 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności.

Czytaj więcej...

Prokuratura Rejonowa w Rudzie Śląskiej nadzoruje śledztwo w sprawie dokonanego w dniu 25 czerwca 2014 roku zabójstwa Katarzyny W. Zwłoki pokrzywdzonej zostały ujawnione w trakcie akcji gaszenia altany na jednym z rudzkich ogródków działkowych.

Czytaj więcej...

W dniu 30 czerwca 2014 roku Prokuratura Rejonowa w Raciborzu skierowała do Sądu Okręgowego w Gliwicach Ośrodek Zamiejscowy w Rybniku akt oskarżenia przeciwko Przemysławowi S. podejrzanemu o usiłowanie zabójstwa, nielegalne posiadanie broni palnej i amunicji oraz znacznych ilości narkotyków.

Czytaj więcej...

W dniu 26 maja 2014 roku Prokuratura Rejonowa w Jastrzębiu-Zdroju skierowała do Sądu Okręgowego w Gliwicach Ośrodek Zamiejscowy w Rybniku akt oskarżenia przeciwko Piotrowi G. podejrzanemu o dokonanie szeregu kradzieży, rozboju oraz zgwałcenia.

 

Czytaj więcej...

W dniu 30 czerwca 2014 roku Prokuratura Rejonowa w Jastrzębiu Zdroju skierowała do tamtejszego sądu rejonowego akt oskarżenia przeciwko Lukašowi Š., obywatelowi Czech, podejrzanemu o usiłowanie dokonania napadu rabunkowego na kantor wymiany walut w Zebrzydowicach oraz dokonanie takiego napadu na oddział jednego z banków w Jastrzębiu Zdroju, tj. o przestępstwa z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 280 § 1 k.k. i art. 280 § 1 k.k.

Czytaj więcej...

W dniu 15 maja 2014 roku Prokuratura Rejonowa w Raciborzu skierowała do tamtejszego sądu rejonowego akt oskarżenia przeciwko Janowi W. podejrzanemu o usiłowanie sprowadzenia zdarzenia zagrażającego mieniu w wielkich rozmiarach, mającego postać pożaru, tj. o przestępstwo z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 163 § 1 pkt 1 k.k.

Czytaj więcej...

Prokuratura Rejonowa w Rudzie Śląskiej nadzoruje – wszczęte w dniu 23 maja 2014 roku – dochodzenie przeciwko Damianowi C. i Krzysztofowi D. podejrzanym o dokonanie oszustw z wykorzystaniem internetowego serwisu aukcyjnego „Allegro.pl”.

Czytaj więcej...

wygląd strony

 BIP

rach

inf

SIS

ePUAP

KSSIP

w_słupa

logo niebieska linia

fundacja

kas

Informacja o pomocy prawnej Stowarzyszenia AQUILA dla pokrzywdzonych nieuczciwymi praktykami rynkowymi

aquilla3