Strona Prokuratury Okręgowej w Gliwicach wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki.

Kontakt z Rzecznikiem Prasowym Prokuratury Okręgowej w Gliwicach:

Joanna Smorczewska - Rzecznik Prasowy

tel. 665-330-185

tel. (032) 78 09 100 w 330

fax (032) 78 09 199

e-mail: rzecznik@gliwice.po.gov.pl

Rzecznik prasowy nie udziela porad prawnych, nie udziela informacji stronom w sprawach prowadzonych w jednostkach okręgu gliwickiego, a także nie załatwia skarg i interwencji w indywidualnych sprawach obywateli.

W dniu 30 lipca 2014 roku Prokuratura Rejonowa Gliwice-Wschód w Gliwicach skierowała do Sądu Rejonowego w Zabrzu akt oskarżenia przeciwko 5 mężczyznom podejrzanym o publiczne nawoływanie do nienawiści na tle różnic etnicznych oraz publiczne znieważanie grupy ludności z powodu jej przynależności etnicznej, tj. o przestępstwa z art. 256 § 1 k.k. i art. 257 k.k.

Czytaj więcej...

Nieprawomocnym wyrokiem z dnia 18 lipca 2014 roku Sąd Okręgowy w Gliwicach Ośrodek Zamiejscowy w Rybniku uznał Krzysztofa K. za winnego zabójstwa Tadeusza N. i wymierzył mu karę 10 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności.

Czytaj więcej...

Prokuratura Rejonowa w Rudzie Śląskiej nadzoruje śledztwo w sprawie dokonanego w dniu 25 czerwca 2014 roku zabójstwa Katarzyny W. Zwłoki pokrzywdzonej zostały ujawnione w trakcie akcji gaszenia altany na jednym z rudzkich ogródków działkowych.

Czytaj więcej...

W dniu 30 czerwca 2014 roku Prokuratura Rejonowa w Raciborzu skierowała do Sądu Okręgowego w Gliwicach Ośrodek Zamiejscowy w Rybniku akt oskarżenia przeciwko Przemysławowi S. podejrzanemu o usiłowanie zabójstwa, nielegalne posiadanie broni palnej i amunicji oraz znacznych ilości narkotyków.

Czytaj więcej...

W dniu 26 maja 2014 roku Prokuratura Rejonowa w Jastrzębiu-Zdroju skierowała do Sądu Okręgowego w Gliwicach Ośrodek Zamiejscowy w Rybniku akt oskarżenia przeciwko Piotrowi G. podejrzanemu o dokonanie szeregu kradzieży, rozboju oraz zgwałcenia.

 

Czytaj więcej...

W dniu 30 czerwca 2014 roku Prokuratura Rejonowa w Jastrzębiu Zdroju skierowała do tamtejszego sądu rejonowego akt oskarżenia przeciwko Lukašowi Š., obywatelowi Czech, podejrzanemu o usiłowanie dokonania napadu rabunkowego na kantor wymiany walut w Zebrzydowicach oraz dokonanie takiego napadu na oddział jednego z banków w Jastrzębiu Zdroju, tj. o przestępstwa z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 280 § 1 k.k. i art. 280 § 1 k.k.

Czytaj więcej...

W dniu 15 maja 2014 roku Prokuratura Rejonowa w Raciborzu skierowała do tamtejszego sądu rejonowego akt oskarżenia przeciwko Janowi W. podejrzanemu o usiłowanie sprowadzenia zdarzenia zagrażającego mieniu w wielkich rozmiarach, mającego postać pożaru, tj. o przestępstwo z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 163 § 1 pkt 1 k.k.

Czytaj więcej...

Prokuratura Rejonowa w Rudzie Śląskiej nadzoruje – wszczęte w dniu 23 maja 2014 roku – dochodzenie przeciwko Damianowi C. i Krzysztofowi D. podejrzanym o dokonanie oszustw z wykorzystaniem internetowego serwisu aukcyjnego „Allegro.pl”.

Czytaj więcej...

    W dniu 30 kwietnia 2014 roku Prokuratura Rejonowa w Wodzisławiu Śląskim skierowała do tamtejszego sądu rejonowego akt oskarżenia przeciwko Pawłowi P. podejrzanemu o dokonanie napadu rabunkowego na placówkę bankową w Godowie, tj. o przestępstwo z art. 280 § 1 k.k.

Czytaj więcej...

    W dniu 30 kwietnia 2014 roku Prokuratura Rejonowa w Rybniku skierowała do tamtejszego sądu rejonowego akt oskarżenia przeciwko Ryszardowi P. podejrzanemu o przyjmowanie korzyści majątkowych oraz żądanie takich korzyści w związku z pełnieniem funkcji publicznej, tj. o przestępstwa z art. 228 § 1 i 228 § 4 k.k.

Czytaj więcej...

    W dniu 30 maja 2014 roku Prokuratura Okręgowa w Gliwicach skierowała do Sądu Rejonowego w Rybniku akt oskarżenia przeciwko 4 osobom podejrzanym o prowadzenie bez zezwolenia, w okresie od 2005 roku do marca 2009 roku, we własnym imieniu, a także w imieniu lub w interesie B. sp. z o.o. z siedzibą w Limassol na Cyprze, B. sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach, C. sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku, działalności polegającej na gromadzeniu środków pieniężnych innych podmiotów, w celu udzielania pożyczek pieniężnych lub obciążania ryzykiem tych środków w inny sposób, tj. o przestępstwo z art. 171 ust. 1 oraz art. 171 ust. 3 w zw. z art. 171 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe.

Czytaj więcej...

    W dniu 24 marca 2014 roku Prokuratura Rejonowa w Raciborzu skierowała do tamtejszego sądu rejonowego akt oskarżenia przeciwko Grzegorzowi D. o to, że w okresie od 2010 roku do 1 stycznia 2014 roku, bez wymaganego zezwolenia, wyrabiał i gromadził substancje wybuchowe, po czym w dniu 1 stycznia 2014 roku, na Placu Konstytucji w Raciborzu, zdetonował 3 skonstruowane przez siebie petardy, w następstwie czego w kilkunastu mieszkaniach znajdujących się w okolicznych budynkach doszło do wybicia szyb, uszkodzenia futryn okiennych, popękania ścian i sufitów.

Czytaj więcej...

    W dniu 28 marca 2014 roku Prokuratura Rejonowa w Tarnowskich Górach skierowała do tamtejszego sądu rejonowego akt oskarżenia przeciwko dwóm obywatelom Bułgarii podejrzanym o przewożenie przez terytorium Polski prekursorów w postaci 82.043 tabletek z pseudoefedryną oraz posiadanie bez zezwolenia broni palnej i amunicji.

Czytaj więcej...

    W dniu 4 kwietnia 2014 roku Prokuratura Rejonowa Gliwice-Wschód w Gliwicach skierowała do Sądu Okręgowego w Gliwicach akt oskarżenia przeciwko sprawcom napadu na sklep jubilerski w centrum Gliwic.

Czytaj więcej...

    Informuję, że Prokuratura Rejonowa Gliwice-Wschód w Gliwicach w dniu 16 kwietnia 2014 roku wszczęła śledztwo w sprawie czynnej napaści na funkcjonariuszy Policji mającej miejsce 15 kwietnia 2014 roku na terenie Punktów Poboru Opłat w Żernicy i Balicach na autostradzie A4 oraz w podkrakowskiej miejscowości Wielka Wieś, tj. o czyny z art. 223 § 1 k.k. i art. 224 § 2 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i inne.

Czytaj więcej...

    Prokuratura Rejonowa Gliwice-Zachód w Gliwicach nadzoruje, wszczęte w dniu 12 lutego 2014 roku, śledztwo przeciwko Grzegorzowi A. podejrzanemu o dokonanie rozboju i zgwałcenie Sonii H.

Czytaj więcej...

    W dniu 28 lutego 2014 roku Prokuratura Rejonowa w Tarnowskich Górach skierowała do gliwickiego Sądu Okręgowego akt oskarżenia przeciwko Mariuszowi S. podejrzanemu m.in. o wytworzenie znacznej ilości substancji psychotropowej w postaci amfetaminy oraz jej wprowadzenie do obrotu.

Czytaj więcej...

    W dniu 25 marca 2014 roku Prokuratura Okręgowa w Gliwicach skierowała do Sądu Okręgowego w Gliwicach – Ośrodek Zamiejscowy w Rybniku akt oskarżenia przeciwko 8 osobom podejrzanym o dokonanie oszustw na szkodę osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, wyzyskiwanie przymusowego położenia takich osób i zawierania z nimi umów nakładających niewspółmierne świadczenia, a także pranie pieniędzy pochodzących z tego procederu.

Czytaj więcej...

    Wyrokiem z dnia 15 stycznia 2014 roku Sąd Okręgowy w Gliwicach Ośrodek Zamiejscowy w Rybniku uwzględnił powództwo Prokuratora Okręgowego w Gliwicach przeciwko B. Sp. z o.o. w Katowicach oraz Jadwidze W. i Alojzemu W. i ustalił, że nieważne są dokonane w dniu 9 listopada 2007 roku, w formie aktu notarialnego, czynności ustanowienia hipoteki kaucyjnej na nieruchomości Jadwigi W. i Alojzego W. na rzecz wymienionej spółki oraz udzielone tej spółce pełnomocnictwo do sprzedaży nieruchomości Jadwigi W. i Alojzego W., a także dokonane na podstawie tego pełnomocnictwa umowy sprzedaży tej nieruchomości z dnia 25 lipca 2008 roku i 28 listopada 2008 roku.

Czytaj więcej...

    W dniu 31 stycznia 2014 roku Prokuratura Rejonowa w Jastrzębiu-Zdroju skierowała do tamtejszego sądu rejonowego akt oskarżenia przeciwko Dariuszowi K., o to, że w nocy z 6 na 7 sierpnia 2013 roku w Kopalni Węgla Kamiennego „Pniówek”, pełniąc funkcję sztygara zmianowego i w związku z tym będąc odpowiedzialnym za bezpieczeństwo pracy podległych mu pracowników, nie dopełnił swoich obowiązków, przedłużył czas pracy pracowników niezgodnie z przepisami i dopuścił do ich wykonywania niezgodnie z obowiązującą technologią, a także nie nadzorował tych prac w sposób stały i bezpośredni, narażając Jacka G., Artura P. i Leszka W. na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, w wyniku czego nieumyślnie doprowadził do śmierci Jacka G., w następstwie uderzenia opadającymi ze stropu ściany bryłami skalnymi, tj. o przestępstwo z art. 220 § 1 k.k. i art. 155 k.k. przy zast. art. 11 § 2 k.k.

Czytaj więcej...

    W dniu 12 lutego 2014 roku Prokuratura Rejonowa Gliwice-Zachód w Gliwicach skierowała do gliwickiego sądu okręgowego akt oskarżenia przeciwko Markowi O. i Patrykowi S. o to, że w dniu 17 lipca 2013 roku, działając wspólnie i w porozumieniu z ustaloną osobą nieletnią, poprzez zadawanie uderzeń po całym ciele, wzięli udział w pobiciu szesnastoletniego Dawida Ł., którego następstwem była śmierć pokrzywdzonego, tj. o przestępstwo z art. 158 § 3 k.k.

Czytaj więcej...

wygląd strony

 BIP

rach

inf

SIS

ePUAP

KSSIP

w_słupa

logo niebieska linia

fundacja

kas

Informacja o pomocy prawnej Stowarzyszenia AQUILA dla pokrzywdzonych nieuczciwymi praktykami rynkowymi

aquilla3