Strona Prokuratury Okręgowej w Gliwicach wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki.

Kontakt z Rzecznikiem Prasowym Prokuratury Okręgowej w Gliwicach:

Joanna Smorczewska - Rzecznik Prasowy

tel. 665-330-185

tel. (032) 78 09 100 w 330

fax (032) 78 09 199

e-mail: rzecznik@gliwice.po.gov.pl

Rzecznik prasowy nie udziela porad prawnych, nie udziela informacji stronom w sprawach prowadzonych w jednostkach okręgu gliwickiego, a także nie załatwia skarg i interwencji w indywidualnych sprawach obywateli.

Wielkość czcionki:

W dniu 10 marca 2020 r. funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach na polecenie Prokuratury Okręgowej w Gliwicach dokonali zatrzymania 4 osób podejrzanych o udzielanie lichwiarskich pożyczek, stosowanie gróźb w celu egzekwowania zwrotu zawyżonych wierzytelności oraz ukrywanie swojego majątku w toku postępowań egzekucyjnych. 

Funkcjonariusze Policji dokonali przeszukania pomieszczeń mieszkalnych zajmowanych przez podejrzanych zabezpieczając dokumentację związaną z ich działalnością. 

Przeprowadzone czynności są wynikiem prowadzonego, przez Komendę Wojewódzką Policji w Katowicach pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Gliwicach, śledztwa obejmującego działalność przestępczą podejrzanych w latach 2010-2018 na terenie południowej Polski. Zebrany w sprawie materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie im zarzutów obejmujących czyny z art. 304 k.k., art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k., art. 191 § 2 k.k. oraz art. 300 § 1-3 k.k. Zgodnie z dokonanymi ustaleniami główny ze sprawców z popełnienia przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodów uzyskując korzyść majątkową w wysokości nie mniejszej niż  1 100 000 złotych. Osoby pokrzywdzone utraciły mienie o łącznej wartości nie mniejszej niż 670 000 złotych.

Sąd Rejonowy w Gliwicach na wniosek Prokuratury Okręgowej w Gliwicach zastosował wobec głównego podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Wobec trzech innych osób podejrzanych, pełniących głównie role pomocnicze, prokurator zastosował dozór policji i poręczenie majątkowe. Ustalono również majątek podejrzanego, który podlega zabezpieczeniu na poczet obowiązku naprawienia szkody ujawnionym pokrzywdzonym.

Postępowanie jest w toku. 

 

wygląd strony

 BIP

rach

inf

SIS

ePUAP

KSSIP

w_słupa

logo niebieska linia

fundacja

kas

Informacja o pomocy prawnej Stowarzyszenia AQUILA dla pokrzywdzonych nieuczciwymi praktykami rynkowymi

aquilla3