Strona Prokuratury Okręgowej w Gliwicach wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki.

Kontakt z Rzecznikiem Prasowym Prokuratury Okręgowej w Gliwicach:

Joanna Smorczewska - Rzecznik Prasowy

tel. 665-330-185

tel. (032) 78 09 100 w 330

fax (032) 78 09 199

e-mail: rzecznik@gliwice.po.gov.pl

Rzecznik prasowy nie udziela porad prawnych, nie udziela informacji stronom w sprawach prowadzonych w jednostkach okręgu gliwickiego, a także nie załatwia skarg i interwencji w indywidualnych sprawach obywateli.

Wielkość czcionki:

Prokuratura Okręgowa w Gliwicach skierowała akt oskarżenia przeciwko 14 podejrzanym w śledztwie dotyczącym czynów polegających na przyjmowaniu przez funkcjonariuszy żorskiej Komendy Miejskiej Policji, korzyści majątkowych w postaci pieniędzy, za zachowania stanowiące naruszenie przepisów prawa.

Czynności procesowe w śledztwie na zarządzenie prokuratora wykonywane były przez Biuro Spraw Wewnętrznych Policji Wydziału w Katowicach. 

Głównym przedmiotem postępowania były, zaistniałe w latach 2014-2018 w Żorach, czyny, które popełnione zostały, zarówno samodzielnie, jak i w ramach sprawczego współdziałania, przez jedenastu funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Żorach, w związku z pełnieniem funkcji publicznej. Czyny te polegały na przyjmowaniu korzyści majątkowych w postaci pieniędzy, w kwotach od 30 zł do 3.000 zł albo ich obietnicy lub uzależnianiu wykonania czynności służbowej od otrzymania korzyści majątkowej albo jej obietnicy lub żądaniu takiej korzyści. W większości ustalonych przypadków korzyści majątkowe przyjmowane były w zamian za podjęte przez funkcjonariuszy Policji zachowania stanowiące naruszenie przepisów prawa, tj. odstąpienie od wykonania obligatoryjnych czynności służbowych związanych z ujawnieniem popełnienia przez kierującego pojazdem wykroczenia w ruchu drogowym (przede wszystkim przekroczenia dopuszczalnej prędkości jazdy, poruszania się pojazdem bez ważnych badań technicznych lub kierowania pojazdem bez zapiętych pasów bezpieczeństwa). Część spośród ujawnionych w toku śledztwa czynów korupcyjnych funkcjonariuszy Policji związana była natomiast z uzależnieniem wykonania określonej czynności służbowej od otrzymania korzyści majątkowej (przykładowo: odstąpieniem od fakultatywnego zatrzymania dokumentu prawa jazdy sprawcy wykroczenia w postaci kolizji drogowej). W toku śledztwa ustalono również przypadki przyjęcia korzyści majątkowej lub jej obietnicy od kierujących pojazdami, który znajdowali się pod wpływem alkoholu (co stanowi przestępstwo) lub w stanie po użyciu alkoholu (co stanowi wykroczenie).

Przedmiotem postępowania było także mające miejsce w dniu 14 października 2017 roku zdarzenie z udziałem obywatela Republiki Czeskiej, w przebiegu którego, w związku z odmową przyjęcia mandatu karnego za wykroczenie polegające na przekroczeniu dopuszczalnej prędkości jazdy, pokrzywdzony został pobity przez dwóch funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Żorach, co ukierunkowane było na zmuszenie go do przyjęcia i opłacania mandatu. W tym zakresie śledztwo prowadzone było przeciwko dwóm (byłym) funkcjonariuszom Policji, którym zarzucono popełnienie wspólnie i w porozumieniu przestępstwa z art. 231 § 1 k.k. w zw. z art. 158 § 1 k.k. w zw. z art. 246 k.k. przy zast. art. 11 § 2 k.k. 

W sprawie łącznie oskarżono 12 funkcjonariuszy Policji – wszyscy decyzjami Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach zostali zwolnieni ze służby;

Jedenastu funkcjonariuszom Policji przedstawiono zarzuty popełnienia przestępstw o charakterze korupcyjnym, dwóm także zarzuty popełnienia przestępstwa z art. 231 § 2 k.k. i z art. 271 § 3 k.k. (czyny te polegały głównie na nałożeniu mandatu karnego nie za rzeczywiście popełnione wykroczenie, lecz za wykroczenie fikcyjne).

Jednemu funkcjonariuszowi przedstawiono zarzut popełnienia wyłącznie przestępstwa z art. o przestępstwo z art. 231 § 1 k.k.  w zw. z art. 158 § 1 k.k. w zw. z art. 246 k.k. przy zast. art. 11 § 2 k.k.;

Ośmiu oskarżonych przyznało się do winy, złożyli pełne wyjaśniania, ujawniając informacje o popełnionych przestępstwach i osobach uczestniczących w ich popełnieniu. 

Dwie osoby oskarżono o popełnienie przestępstwa z art. 229 § 3 k.k. (udzielenia korzyści majątkowej w celu skłonienia funkcjonariusza Policji do naruszenia przepisów prawa, tj. odstąpienia od ukarania za popełnione wykroczenie przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji);

Łączna ustalona w śledztwie wartość przyjętych korzyści majątkowych to 179.680 zł; 

W toku śledztwa przesłuchano ponad 170 świadków; część spośród osób, które udzieliły funkcjonariuszom Policji korzyści majątkowych, samodzielnie zgłosiła się do organów ścigania, zawiadamiając o popełnionym przestępstwie, co spowodowało skuteczne skorzystanie z klauzuli niekaralności określonej w art. 229 § 6 k.k. – istotny wkład w rozpowszechnienie informacji o tej instytucji miały media, które uprzednio informowały o sprawie. 

 

 

wygląd strony

 BIP

rach

inf

SIS

ePUAP

KSSIP

w_słupa

logo niebieska linia

fundacja

kas

Informacja o pomocy prawnej Stowarzyszenia AQUILA dla pokrzywdzonych nieuczciwymi praktykami rynkowymi

aquilla3