Strona Prokuratury Okręgowej w Gliwicach wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki.

Kontakt z Rzecznikiem Prasowym Prokuratury Okręgowej w Gliwicach:

Joanna Smorczewska - Rzecznik Prasowy

tel. 665-330-185

tel. (032) 78 09 100 w 330

fax (032) 78 09 199

e-mail: rzecznik@gliwice.po.gov.pl

Rzecznik prasowy nie udziela porad prawnych, nie udziela informacji stronom w sprawach prowadzonych w jednostkach okręgu gliwickiego, a także nie załatwia skarg i interwencji w indywidualnych sprawach obywateli.

Wielkość czcionki:

       Prokuratura Rejonowa w Wodzisławiu Śląskim skierowała akt oskarżenia przeciwko Damianowi Cz. w sprawie poświadczenia nieprawdy w celu osiągnięcia korzyści majątkowej we wnioskach o rozliczenie rzekomo świadczonych usług stomatologicznych, które to usługi nie zostały wykonane lub zostały opłacone przez pacjentów w ramach usługi świadczonej prywatnie. 

            Jak ustalono Damian Cz. - lekarz stomatolog prowadzi od dnia 1 września 2004 roku prywatną praktykę lekarską. W ramach wykonywanej działalności przyjmuje pacjentów i dokonuje leczenia stomatologicznego zarówno w ramach wizyt prywatnych, jak i w ramach kontraktu na leczenie zawartego z Narodowym Funduszem Zdrowia w Katowicach.  

    W toku śledztwa przesłuchano w charakterze świadków osoby, które według danych uzyskanych z NFZ były pacjentami stomatologa, celem ustalenia czy faktycznie osoby te leczyły się i były u tych osób wykonane świadczenia, finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Jak ustalono, w znacznej części osoby te były pacjentami tego lekarza w latach wcześniejszych, a w okresie od 2015 do 2018 roku nie korzystały z opieki stomatologicznej  lub faktycznie się leczyły, ale prywatnie i za wykonane świadczenia medyczne zapłaciły  lekarzowi. 

           W ujawnionych wypadkach, pomimo zapłaty za usługę przez pacjenta lub jej faktycznego nie wykonania, skierowano do NFZ wnioski o refundacje tych usług i refundacje tą przedsiębiorca otrzymał. 

           W związku z tym,  Damianowi Cz. przedstawiono zarzuty popełnienia przestępstw z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 12 § 1 kk., ustalając iż doprowadził Narodowy Fundusz Zdrowia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w wysokości 176 458,04 złotych z tytułu wypłaconej nienależnej refundacji świadczeń medycznych, przy czym z popełnienia przestępstwa uczynił sobie stałe źródło  dochodu. 

           Przesłuchany w charakterze podejrzanego nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i skorzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnień.  

           Postępowanie obecnie toczyć się będzie przed Sądem Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim. 

 

wygląd strony

 BIP

rach

inf

SIS

ePUAP

KSSIP

w_słupa

logo niebieska linia

fundacja

kas

Informacja o pomocy prawnej Stowarzyszenia AQUILA dla pokrzywdzonych nieuczciwymi praktykami rynkowymi

aquilla3