Strona Prokuratury Okręgowej w Gliwicach wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki.

Kontakt z Rzecznikiem Prasowym Prokuratury Okręgowej w Gliwicach:

Joanna Smorczewska - Rzecznik Prasowy

tel. 665-330-185

tel. (032) 78 09 100 w 330

fax (032) 78 09 199

e-mail: rzecznik@gliwice.po.gov.pl

Rzecznik prasowy nie udziela porad prawnych, nie udziela informacji stronom w sprawach prowadzonych w jednostkach okręgu gliwickiego, a także nie załatwia skarg i interwencji w indywidualnych sprawach obywateli.

Wielkość czcionki:

        Prokuratura Okręgowa w Gliwicach Wydział I Śledczy przejęła z Prokuratury Rejonowej w Żorach do prowadzenia śledztwo w sprawie nielegalnego gospodarowania odpadami, tj. o czyn z art. 183 § 1 k.k. i in. 

       W oparciu o zgromadzony do tej pory materiał dowodowy ustalono, że jeden z podejrzanych - Krzysztof M., w ramach prowadzonej przez siebie spółki, prowadził przedsiębiorstwo zajmujące się nabywaniem, dalszą odsprzedażą i transportem odpadów.

       Nabywane odpady magazynowane były w firmie w Siemianowicach. 

       W styczniu 2019 roku podejrzany Krzysztof M. wszedł w porozumienie ze Zdzisławem O., który zgodził się udostępnić posesję położoną w Żorach przy ul. Sosnowej. Obaj podejrzani ustnie uzgodnili, iż w zamian za miesięczną opłatę K. M. będzie parkował naczepy zawierające odpady chemiczne na posesji w Żorach.

       Do czasu ujawnienia przez policję nielegalnego składowiska odpadów, K. M. zaparkował łącznie 14 naczep zawierających odpady płynne. W okresie od stycznia do lutego nabywał on naczepy od różnych osób. K. M. , pomimo iż nie posiadał decyzji zezwalającej na gospodarowanie odpadami systematycznie odbierał uprzednio zmagazynowane na hali w Siemianowicach odpady i składował je na posesji w Żorach u Z.O..

       Przeprowadzone w miejscu nielegalnego składowania odpadów oględziny pozwoliły na ustalenie, iż na posesji w Żorach znajduje się 14 naczep, a na każdej z ich znajdowała się duża ilość pojemników w postaci mauzerów oraz beczek. Naczepy były załadowane całkowicie, można zatem przyjąć, iż łączna ilość pojemników to co najmniej około 50 sztuk, co daje łączną sumę co najmniej około 700 pojemników (w przypadku pojemników o mniejszej pojemności nawet więcej).

      Jak wynika z opinii biegłego z zakresu ochrony środowiska, nielegalnie składowane odpady są odpadami niebezpiecznymi, są to substancje chemiczne, które muszą być przechowywane w zamkniętych, dobrze wentylowanych pomieszczeniach o podłożu betonowym, z dala od skupisk ludzkich, ze względu na możliwość emisji toksycznych oparów do atmosfery.  Przedmiotowe odpady posiadają właściwości niebezpieczne, tj. skład chemiczny oraz właściwości fizyczne znajdujących się tam odpadów mogą stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia człowieka lub spowodować istotne obniżenie jakości wody, powietrza, powierzchni ziemi albo zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach. 

      Krzysztofowi M. oraz Zdzisławowi O. przedstawiono zarzuty popełniania przestępstw z art. 183 § 1 kk i art. 165 § 1 pkt 5 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k.

     Podejrzani zostali tymczasowo aresztowani. 

     Postępowanie jest w toku. 

 

wygląd strony

 BIP

rach

inf

SIS

ePUAP

KSSIP

w_słupa

logo niebieska linia

fundacja

kas

Informacja o pomocy prawnej Stowarzyszenia AQUILA dla pokrzywdzonych nieuczciwymi praktykami rynkowymi

aquilla3