Strona Prokuratury Okręgowej w Gliwicach wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki.

Kontakt z Rzecznikiem Prasowym Prokuratury Okręgowej w Gliwicach:

Joanna Smorczewska - Rzecznik Prasowy

tel. 665-330-185

tel. (032) 78 09 100 w 330

fax (032) 78 09 199

e-mail: rzecznik@gliwice.po.gov.pl

Rzecznik prasowy nie udziela porad prawnych, nie udziela informacji stronom w sprawach prowadzonych w jednostkach okręgu gliwickiego, a także nie załatwia skarg i interwencji w indywidualnych sprawach obywateli.

Wielkość czcionki:

 

        Wojewódzki Sąd Administracyjny po rozpoznaniu skargi wniesionej przez Prokuratora Prokuratury Rejonowej Gliwice-Wschód, wyrokiem z 18 stycznia 2019 r. stwierdził nieważność uchwały Rady Miasta Gliwice z dnia 16 listopada 2017 r. nr XXXII/725/2017 w przedmiocie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg. 

        Zaskarżoną uchwałą, Rada Miasta Gliwice działając na wniosek Prezydenta Miasta, ustaliła opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parking strzeżony.

        Zdaniem Prokuratora, uchwała naruszyła art. 130a ust. 6 ustawy Prawo o ruchu drogowym, bowiem nie uwzględniono rzeczywistych kosztów , jakie ponosiła gmina, a osoby wnoszące opłaty były zobowiązane do poniesienia kosztów wysokości znacznie zawyżonej. Jak wskazał Prokurator, umowy zawarte przez Urząd i związane z wykonywaniem uchwały opiewają na niższe kwoty, nadto nie doszło do zawarcia umowy co do pojazdów przewożących materiały niebezpieczne. 

        Prezydent Miasta Gliwice wniósł o oddalenie skargi i zasądzenie zwrotu kosztów postępowania, wskazał w uzasadnieniu, że nie wszystkie usunięte z drogi pojazdy zostaną odebrane przez właścicieli, a jedynie wówczas wysokość kosztów mogłaby być zrównoważona z nawiązką środkami z opłat. Nieodebranie pojazdu generuje zaś koszty, praktycznie bez szans ich odzyskania. 

Stwierdzając nieważność uchwały, Sąd Administracyjny podzielił stanowisko Prokuratury, że zawyżone koszty usunięcia i przechowywania pojazdów, wyższe niż ustalone w umowach z firmami holującymi pojazdy (o ok. 20% niż wysokość wynagrodzenia wykonawcy umów)., oznacza bezpodstawne obciążenie takimi opłatami osób, które uiszczą należne koszty. 

        Mimo tego, że w wielu przypadkach koszty te nie będą mogły zostać przez urząd wyegzekwowane, choćby w przypadku pojazdów, które nie zostaną przez właścicieli odebrane, nie można pozwolić to na przerzucanie takich kosztów na inne osoby.   

 

wygląd strony

 BIP

rach

inf

SIS

ePUAP

KSSIP

w_słupa

logo niebieska linia

fundacja

kas

Informacja o pomocy prawnej Stowarzyszenia AQUILA dla pokrzywdzonych nieuczciwymi praktykami rynkowymi

aquilla3