Strona Prokuratury Okręgowej w Gliwicach wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki.

Kontakt z Rzecznikiem Prasowym Prokuratury Okręgowej w Gliwicach:

Joanna Smorczewska - Rzecznik Prasowy

tel. 665-330-185

tel. (032) 78 09 100 w 330

fax (032) 78 09 199

e-mail: rzecznik@gliwice.po.gov.pl

Rzecznik prasowy nie udziela porad prawnych, nie udziela informacji stronom w sprawach prowadzonych w jednostkach okręgu gliwickiego, a także nie załatwia skarg i interwencji w indywidualnych sprawach obywateli.

Wielkość czcionki:

 

        Prokuratura Okręgowa w Gliwicach umorzyła śledztwo w sprawie zaistniałego w okresie od kwietnia 2016 r. do dnia 21 czerwca 2016 r. nieumyślnego spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w postaci innego ciężkiego kalectwa Marty M.,  w związku z przeprowadzonymi u niej badaniami  i zabiegiem medycznym, polegającym na usunięciu całego żołądka, śledziony, sieci większej i usunięciu węzłów chłonnych okołożołądkowych, to jest o przestępstwo z art. 156 § 2 kk w zw. z art. 156 § 1 pkt 2 kk, wobec stwierdzenia , że czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego, na zasadzie art. 17 par. 1 pkt 2 kpk.

        W toku wszczętego w tej sprawie postępowania ustalono, że w dniu 21 czerwca 2016 r. w Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Pawła II w Bełchatowie dokonano zabiegu usunięcia części przełyku, żołądek, śledzionę i węzły chłonne u Marty M. Czynność ta została wykonana w oparciu o badania przedstawione przez pokrzywdzoną w postaci wyniku badania gastrologicznego, które zostało przeprowadzone w Szpitalu Powiatowym w Pyskowicach, wyniku badania histopatologicznego przeprowadzonego przez Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach – Histopatologiczną Pracownię Diagnostyczną Katedry i Zakładu Patomorfologii oraz wyniku tomografii komputerowej wykonanej przez Advancemed – Śląskie Centrum Medycyny Inwazyjnej w Nieborowicach. Z badania histopatologicznego wycinków wynikało, że pokrzywdzonej rozpoznano niskozróżnicowany rak żołądka.

        Przed zabiegiem operacyjnym Marta M. podała, że w ciągu ostatnich 5 lat miała wykonanych ok. 5 gastroskopii z powodu bólu brzucha, a w ciągu ostatnich 3 miesięcy schudła 10 kg. Nadto przedstawiła dokumentację medyczną w postaci gastroskopii wykonanej w szpitalu w Pyskowicach, wyniku histopatologicznego wycinka z pobranego w trakcie gastroskopii, a zbadanego w Śląskim Uniwersytecie Medycznym oraz opis wykonanej tomografii komputerowej wykonanym w „Advancemed” sp. z o.o. Dodatkowo przedstawiła dokumentację medyczną z hospitalizacji w z rozpoznaniem TIA (przemijające ataki niedokrwienne nie mające związku z chorobą pierwotną) .

      W trakcie przeprowadzonego zabiegu lekarze śródoperacyjnie nie stwierdzili zmiany opisanej w dostarczonych przez pokrzywdzoną dokumentach, stwierdzili natomiast liczne, białe guzy w sieci. Lekarz operujący, po ponownym zapoznaniu się z dokumentacją oraz konsultacji z asystentami, podjął decyzję o usunięciu żołądka, śledziony, sieci większej i usunięciu węzłów chłonnych okołożołądkowych, jako zabiegu ratującego życie.

        Wyniki badań histopatologicznych narządów usuniętych Marcie M., które wykonał następnie ZOZ Diagnostyka Consilio z Łodzi, nie potwierdziły natomiast występowania u Marty M. choroby nowotworowej. 

          W trakcie postępowania jednostki diagnostyczne tj. Szpital Powiatowy w Pyskowicach oraz Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach nie potwierdziły, aby wykonywały badania, których wyniki w Szpitalu w Bełchatowie przedłożyła Marta M., a na podstawie których to wyników dokonano jej operacji. Z informacji nadesłanej z SPZOZ w Pyskowicach wynika, że lekarz, którego dane widniały na wyniku badania nie jest gastrologiem i nie był obecny w dniu przeprowadzania badania w pracy. Z ŚUM w Katowicach uzyskano informację, że nie przeprowadzano badań próbek pobranych czasie badań gastroskopowych Marty M., a lekarz którego dane widnieją na badaniu nie jest i nigdy nie był zatrudniony w ŚUM w Katowicach.

     Nadto ustalono, że przedstawiciel Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie złożył do Prokuratury Rejonowej w Bełchatowie zawiadomienie o popełnieniu przez Martę M. przestępstwa podrobienia dokumentacji medycznej, tj. przestępstwa z art. 270 § 1 kk. 

       Z opinii wydanej w tej sprawie przez specjalistów z zakresu chirurgii, gastrologii, onkologii i interny wynika, że dane, którymi dysponowali lekarze jednoznacznie wskazywały na zaawansowany proces nowotworowy wymagający radykalnego zabiegu operacyjnego z usunięciem żołądka i węzłów chłonnych, sieci i śledziony. Zakres resekcji wykonanej przez zespól lekarski szpitala w Bełchatowie był adekwatny do wyników badań przedstawionych przez pacjentkę i zgodny z wymogami aktualnej wiedzy  i nauki medycznej oraz powszechnie przyjętej praktyki lekarskiej.Lekarze WSS im. Jana Pawła II w Bełchatowie, w ocenie biegłych,  nie popełnili błędów diagnostycznych polegających na niewłaściwym rozpoznaniu gruczolakoraka żołądka. Otrzymali wyniki badań endoskopowego, histopatologicznego oraz tomografii komputerowej, na podstawie których rozpoznano raka żołądka. Znając te wyniki badań zdecydowano o leczeniu operacyjnym zgodnie z przyjętymi powszechnie zasadami leczenia tej choroby. W ocenie biegłych zachodzi związek przyczynowy między wykonanym zabiegiem operacyjnym, a uszczerbkiem na zdrowiu Marty M., jednakże kalectwo spowodowane operacją, miało swoje uzasadnienie w podjęciu decyzji leczenia operacyjnego na podstawie otrzymanych wyników badań potwierdzających istnienie raka żołądka.

       W ocenie biegłych przedstawione przez Martę M. wyniki badań były wiarygodne. Próba ich weryfikacji wymagałaby długiego czasu, co w sytuacji rozpoznania raka o wysokiej złośliwości, miałoby bardzo niekorzystny wpływ (związany z opóźnieniem rozpoczęcia terapii i postępującym rozwojem nowotworu) na rezultat leczenia. Przy tak jednoznacznym histopatologicznym rozpoznaniu choroby stanowiącej śmiertelne zagrożenie dla pacjenta jest jak najszybsze przeprowadzenie radykalnego zabiegu operacyjnego, ponieważ tylko takie działanie stwarza szansę na uratowanie życia chorego. Również stwierdzenie „białych guzów w sieci" podczas otwarcia jamy brzusznej przy wcześniejszym rozpoznaniu raka żołądka o wysokim stopniu złośliwości potwierdzonego badaniem histopatologicznym przemawiało za tym, iż proces nowotworowy rozprzestrzenił się już na sąsiednie tkanki (wytworzyły się przerzuty do sieci).

 

         Wobec Marty M., oskarżonej o popełnienie przestępstwa z art. 270 § 1 kk w zw. z art. 12 kk Sąd Rejonowy w Gliwicach, wyrokiem z dnia 05 kwietnia 2018 r. warunkowo umorzył postępowania karne na okres 3 lat próby. 

 

wygląd strony

 BIP

rach

inf

SIS

ePUAP

KSSIP

w_słupa

logo niebieska linia

fundacja

kas

Informacja o pomocy prawnej Stowarzyszenia AQUILA dla pokrzywdzonych nieuczciwymi praktykami rynkowymi

aquilla3