Strona Prokuratury Okręgowej w Gliwicach wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki.

Kontakt z Rzecznikiem Prasowym Prokuratury Okręgowej w Gliwicach:

Joanna Smorczewska - Rzecznik Prasowy

tel. 665-330-185

tel. (032) 78 09 100 w 330

fax (032) 78 09 199

e-mail: rzecznik@gliwice.po.gov.pl

Rzecznik prasowy nie udziela porad prawnych, nie udziela informacji stronom w sprawach prowadzonych w jednostkach okręgu gliwickiego, a także nie załatwia skarg i interwencji w indywidualnych sprawach obywateli.

Wielkość czcionki:

Postępowanie przeciwko Kamilowi P. prowadzone było wraz z Delegaturą ABW w Katowicach i  dotyczyło niezłożenia deklaracji podatkowych i uchylania się tym samym przez osobę zajmującą się sprawami gospodarczymi jednej z raciborskich spółek od opodatkowania podatkiem od towarów i usług VAT wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w postaci tekstyliów importowanych z państw trzecich – Turcji, Wietnamu oraz Chin i oclonych na terytorium Słowacji z zastosowaniem procedury celnej 4200, a następnie niezwłocznie dostarczonych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Działanie to spowodowało  uszczuplenie należności publicznoprawnej wielkiej wartości – w kwocie nie mniejszej niż 29 milionów złotych. 
W ramach prowadzonej przez siebie działalności, Kamil P. nawiązał kontakty gospodarcze mające na celu zakup artykułów tekstylnych poza granicami kraju – w Chinach, Turcji, Wietnamie. Zamówiony towar w postaci artykułów tekstylnych był systematycznie dostarczany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Formalności związane z odprawami celnymi dokonywane były na terenie Słowacji.
Odprawiony towar przewożony był następnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, gdzie był natychmiast odsprzedawany, w tym poza oficjalnym obiegiem fakturowym. Spółka nie posiadała magazynów, czy składów umożliwiających przechowywanie sprowadzanych towarów.
Płatności na terenie Rzeczpospolitej Polskiej realizowane były wyłącznie gotówką po odbiorze towaru. Uzyskane pieniądze nie były wpłacane na rachunek bankowy spółki. Podobnie jedynie gotówką opłacane były wykonywane na rzecz spółki usługi transportowe
Procedura celna, z jakiej korzystała spółka polegała na ocleniu towaru w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej i po zadeklarowaniu miejsca docelowego towaru poza krajem jego oclenia, dokonanie płatności podatku VAT w zadeklarowanym miejscu. Z tego właśnie obowiązku spółka – reprezentowana przez Kamila P. – się nie wywiązała. Podejrzany nie wykazał w składanych deklaracjach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów i w ten sposób zaniżył wartość zobowiązania podatkowego z tytułu podatku VAT. Szkoda szacowana jest na kwotę nie mniejsza niż 29 milionów zł.
Nadto podejrzanemu zarzucono wystawianie fikcyjnych faktur VAT na rzecz różnych podmiotów gospodarczych, brak dokumentacji księgowej, tj. czynów penalizowanych w art. 54 § 2 kks i art. 60 § 1 kks w zw. z art. 7 § 1 kks przy zastosowaniu art. 6 § 2 kks i 9 § 3 kks, jak również z art. 62 § 2 kks i art. 18 § 3 kk w zw. z art. 20 § 2 kks i art. 56 § 2 kks w zw. z art. 7 § 1 kks i 6 § 2 kks oraz w art. 271 § 3 kk w zw. z § 1 kk przy zast. art. 12 kk.  
Kamil P. nie przyznał się popełnienia zarzucanych mu przestępstw, odmawiając złożenia wyjaśnień w sprawie.

wygląd strony

 BIP

rach

inf

SIS

ePUAP

KSSIP

w_słupa

logo niebieska linia

fundacja

kas

Informacja o pomocy prawnej Stowarzyszenia AQUILA dla pokrzywdzonych nieuczciwymi praktykami rynkowymi

aquilla3