Strona Prokuratury Okręgowej w Gliwicach wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki.

Kontakt z Rzecznikiem Prasowym Prokuratury Okręgowej w Gliwicach:

Joanna Smorczewska - Rzecznik Prasowy

tel. 665-330-185

tel. (032) 78 09 100 w 330

fax (032) 78 09 199

e-mail: rzecznik@gliwice.po.gov.pl

Rzecznik prasowy nie udziela porad prawnych, nie udziela informacji stronom w sprawach prowadzonych w jednostkach okręgu gliwickiego, a także nie załatwia skarg i interwencji w indywidualnych sprawach obywateli.

W związku z przypadającym w dniu 22 lutego 2021 r. Dniem Pomocy Ofiarom Przestępstw, w Prokuraturze Okręgowej w Gliwicach i wszystkich podległych jednostkach rejonowych, w dniach 22-28 lutego 2021 r. zorganizowane zostaną dyżury osób, które będą przyjmowały osoby pokrzywdzone przestępstwem i udzielały informacji prawnych. 

Czytaj więcej...

W ramach Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem we wszystkich prokuraturach rejonowych i w Prokuraturze Okręgowej w Gliwicach zostaną ustanowione dyżury osób, które w dniach od 22 do 28 lutego 2021 roku

Czytaj więcej...

W dniu 7 lutego 2021 r. funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego, Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach na polecenie Prokuratury Okręgowej w Gliwicach dokonali przeszukań pomieszczeń i zatrzymania łącznie 10 osób, w tym podejrzanych o kierowanie i udział w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw o charakterze kryminalnym. 

Czytaj więcej...

Prokuratura Rejonowa w Wodzisławiu Śląskim nadzoruje postępowanie w sprawie zaistniałego w dniu  9 stycznia 2021 r. w Lubomi znieważenia miejsca spoczynku zmarłych oraz naruszenia czynności narządów ciała Wiesława S.

Czytaj więcej...

W dniu 14 stycznia 2021 roku w Ośrodku Zamiejscowym w Piekarach Śląskich Prokuratury Rejonowej w Tarnowskich Górach wszczęte zostało śledztwo w sprawie dokonanego w dniu 12 stycznia 2021 roku w Piekarach Śląskich na nieużytkach w rejonie sklepu „Kaufland” przy ulicy Bytomskiej, zabójstwa małoletniej Patrycji P. ze szczególnym okrucieństwem poprzez kilkunastokrotne ugodzenie jej nożem w okolicę klatki piersiowej, brzucha, nogi, rąk oraz podcięcie nożem szyi, co doprowadziło do jej śmierci, tj. o czyn z art.148 § 2 pkt 1 k.k.

Czytaj więcej...

Zabójstwo nastolatki w Piekarach Śląskich

W dniu 14 stycznia 2021 roku w Ośrodku Zamiejscowym w Piekarach Śląskich Prokuratury Rejonowej w Tarnowskich Górach wszczęte zostało śledztwo w sprawie dokonanego w dniu 12 stycznia 2021 roku w Piekarach Śląskich na nieużytkach w rejonie sklepu „Kaufland” przy ulicy Bytomskiej, zabójstwa małoletniej Patrycji P. ze szczególnym okrucieństwem poprzez kilkunastokrotne ugodzenie jej nożem w okolicę klatki piersiowej, brzucha, nogi, rąk oraz podcięcie nożem szyi, co doprowadziło do jej śmierci, tj. o czyn z art.148 § 2 pkt 1 k.k. 

 Ciało pokrzywdzonej nastolatki, poszukiwanej od 12 stycznia, ujawniono w godzinach popołudniowych w dniu 13 stycznia 2021 na terenie nieużytków za hipermarketem „Kaufland” przy ulicy Bytomskiej. 

Prokurator wraz z funkcjonariuszami Policji w obecności lekarza specjalisty medycyny sądowej przeprowadził oględziny miejsca zdarzenia oraz oględziny zwłok. Przypuszczalną przyczyną zgonu Patrycji P. były doznane obrażenia klatki piersiowej. W dniu 14 stycznia 2021 odbędzie się sekcja zwłok pokrzywdzonej. 

 W dniu 13 stycznia 2021 roku został zatrzymany czternastoletni znajomy nastolatki. 

Z wcześniejszych ustaleń wynikało, że był ostatnią osobą, która spotkała się z dziewczyną w dniu jej zaginięcia. 

Rozpytany, przyznał się do zabójstwa. Wziął również udział w eksperymencie procesowym, podczas którego wskazał miejsce ukrycia ciała pokrzywdzonej.  

W dniu 14 stycznia 2021 roku zatrzymany, jako nieletni sprawca czynu karalnego, zgodnie z przepisami ustawy o postępowań w sprawach nieletnich, zostanie przekazany do dyspozycji Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach Wydział ds. Rodzinnych i Nieletnich, z wnioskiem o umieszczenie go w schronisku dla nieletnich.

 

Funkcjonariusze Komedy Wojewódzkiej Policji w Katowicach działając na polecenie gliwickiej Prokuratury Okręgowej zatrzymali cztery osoby podejrzane o popełnianie oszustw metodą „na policjanta”.
Podejrzanym przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz popełnienia czynów penalizowanych w art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k oraz art. 299 § 1 k.k.  

Czytaj więcej...

Prokuratura Okręgowa w Gliwicach skierowała do Sądu Okręgowego w Gliwicach akt oskarżenia przeciwko małżeństwu - Mariuszowi Sz. i Aleksandrze Sz. w sprawie dotyczącej zabójstwa ich kilkutygodniowego dziecka.

Czytaj więcej...

Prokuratura Okręgowa w Gliwicach skierowała do Sądu Okręgowego w Katowicach akt oskarżenia przeciwko jedenastu osobom, to jest: Krzysztofowi M. kierującemu zorganizowaną grupą przestępczą, zajmującą się nielegalnym gospodarowaniem odpadami tj. o czyn z art. 258 § 3 k.k. oraz Zdzisławowi O., Krzysztofowi M., Tomaszowi P., Olgierdowi L., Mariuszowi R., Radosławowi M., Patrykowi C., Tadeuszowi Sz., Michałowi B., Karolowi B., Markowi B., którzy zostali oskarżeni o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się nielegalnym gospodarowaniem odpadami tj. o czyn z art. 258 § 1 k.k. Wymienieni zostali również oskarżeni o przestępstwo z art. 183 § 1 k.k. i art. 165 § 1 pkt 5 k.k. i art. 164 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. tj. o takie postępowanie  z odpadami, które może zagrozić życiu lub zdrowiu człowieka lub spowodować istotne obniżenie jakości wody, powietrza lub powierzchni ziemi lub zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach, jak również sprowadzić niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia wielu osób albo mienia w znacznych rozmiarach, poprzez działanie w okolicznościach szczególnie niebezpiecznych, jak również z uwagi na skład chemiczny odpadów, warunki i sposób ich składowania, sprowadzone zostało bezpośrednie niebezpieczeństwo pożaru, eksplozji materiałów wybuchowych lub łatwopalnych albo innego gwałtownego wyzwolenia energii, rozprzestrzeniania się substancji trujących, duszących lub parzących tj. zdarzenia określonego w art. 163 § 1 pkt 1 i 3 k.k.

Czytaj więcej...

Prokuratura Okręgowa w Gliwicach zakończyła skierowaniem aktu oskarżenia postępowanie dotyczące nielegalnego transgranicznego przemieszczenia odpadów pochodzenia komunalnego.

Czytaj więcej...

Prokuratura Rejonowa w Wodzisławiu Śląskim prowadzi postępowanie przeciwko  Piotrowi R., podejrzanemu o popełnienie przestępstwa z art. 148 § 1 k.k. 

Czytaj więcej...

Prokuratura Okręgowa w Gliwicach wraz z funkcjonariuszami Biura Spraw Wewnętrznych Policji Wydział w Warszawie prowadzi postępowanie dotyczące złożenia przez funkcjonariuszy Wydziału do Walki z Przestępczością Samochodową Komendy Stołecznej Policji nieprawdziwych zeznań, w związku z wykonywanymi czynnościami służbowymi oraz tworzenia fałszywych dowodów w prowadzonym śledztwie, tj. o przestępstwa z art. 233 § 1 k.k. oraz 235 k.k. 

Czytaj więcej...

 W dniu 14 października 2020 roku na polecenie Prokuratury Okręgowej w Gliwicach funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Rybniku zatrzymali Bartłomieja P., byłego prezesa zarządu spółki Real Estate Inwestorbp spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie. Zatrzymanie ma związek z postępowaniem dotyczącym doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem górników i pracowników kopalń należących do Kompanii Węglowej S.A. oraz do Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.

Czytaj więcej...

W dniu 30 września 2020 roku Prokuratura Okręgowa w Gliwicach skierowała do Sądu Okręgowego w Gliwicach akt oskarżenia przeciwko 6 osobom, które oskarżono o popełnienie szeregu przestępstw związanych z udzielaniem pożyczek o charakterze lichwiarskim, stosowaniem gróźb w celu egzekwowania zwrotu zawyżonych wierzytelności, oszustwami oraz ukrywaniem swojego majątku w toku postępowań egzekucyjnych. 

Czytaj więcej...

 W dniu 30 września 2020 roku Prokuratura Okręgowa w Gliwicach skierowała do Sądu Rejonowego w Rybniku akt oskarżenia przeciwko Sunnidoley M.-F. o przestępstwo z art. 160 § 2 k.k. w zw. z art. 160 § 1 k.k.

Czytaj więcej...

W dniu 23 lipca 2020 roku przed Sądem Rejonowym w Jastrzębiu Zdroju zapadł wyrok skazujący Adama K. za popełnienie przestępstwa polegającego na naruszeniu nietykalności cielesnej i znieważaniu sędzi Sądu Rejonowego w Rybniku.

Sąd potwierdził ustalenia Prokuratury, że Adam K. w dniu 20 lutego 2020 roku, będąc niezadowolonym z treści orzeczenia wydanego przez Sąd Rejonowy w Rybniku, dopuścił się fizycznego i słownego ataku na przewodniczącą składu sędziowskiego poprzez zadanie jej uderzenia pięścią, kilkukrotnie kopnięcie oraz znieważanie, w tym używając zwrotów              o wulgarnym charakterze. Adam K., który w chwili czynu miał w znacznym stopniu ograniczoną poczytalność, skazany został na karę bezwzględną 9 miesięcy pozbawienia wolności. Sąd orzekł ponadto zakaz zbliżania się przez oskarżonego do pokrzywdzonej i kontaktowania się z nią w jakikolwiek sposób przez okres 5 lat.

W okresie od dnia 21 lutego 2020 roku do 23 lipca 2020 roku wobec oskarżonego stosowany był środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Wyrok jest nieprawomocny.

Komunikat prasowy o ustaleniach śledztwa opublikowano w dniu 6 maja 2020 roku

Prokuratura Rejonowa w Rybniku prowadzi śledztwo przeciwko Agnieszce G., podejrzanej o usiłowanie zabójstwa swojego
11- miesięcznego syna. 

Czytaj więcej...

Akt oskarżenia przeciwko Adamowi K.oskarżonemu o znieważenie, naruszenie nietykalności cielesnej przewodniczącej składu sędziowskiego Sądu Rejonowego w Rybniku.

Prokuratura Okręgowa w Gliwicach nadzorowała śledztwo prowadzone w sprawie przeciwko Adamowi K., który stanął pod zarzutem popełnienia występku  art. 222 § 1 k.k. w zw. z art. 226 § 1 k.k. w zw. z art. 157 § 2 k.k. przy zast. art. 11 § 2 k.k. i art. 31 § 2 k.k.

W dniu 30 kwietnia 2020 r. skierowano do Sądu Rejonowego w Rybniku akt oskarżenia przeciwko podejrzanemu.

Czytaj więcej...

W dniu 10 marca 2020 r. funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach na polecenie Prokuratury Okręgowej w Gliwicach dokonali zatrzymania 4 osób podejrzanych o udzielanie lichwiarskich pożyczek, stosowanie gróźb w celu egzekwowania zwrotu zawyżonych wierzytelności oraz ukrywanie swojego majątku w toku postępowań egzekucyjnych. 

Czytaj więcej...

       W dniu 17 marca 2020 r. Prokuratura Rejonowa w Rudzie Śląskie wszczęła śledztwo w sprawie sprowadzenia w nocy z 14 na 15 marca 2020 r. w Rudzie Śląskiej w barze „Zgoda" przy ul. Sportowców , niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób powodując zagrożenie epidemiologiczne i szerzenie się choroby zakaźnej, tj. o czyn z art. 165 § pkt 1 k.k.

Postępowanie ma związek ze zdarzeniem, do jakiego doszło w nocy z 14/15 marca 2020r. w Rudzie Śląskiej, gdy ujawniono że w lokalu w Rudzie Śląskiej odbywała się dyskoteka, w której uczestniczyło około 25 osób.  Właścicielka sprzedawała podczas imprezy napoje alkoholowe.

Jak ustalono, właścicielka lokalu nie zastosowała się do ograniczeń funkcjonowania instytucji określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 13 marca 2020 roku.  Mimo podjętej przez funkcjonariuszy Policji oraz Straży Miejskiej interwencji, odmawiała zamknięcia lokalu.

W dniu 18 marca 2020 r. Bożenie S. przedstawiono zarzut popełnienia przestępstwa z art. 165 § pkt 1 k.k. Podejrzana przyznała się do jego popełnienia i złożyła wyjaśnienia.

Została objęta dozorem policyjnym i zastosowano wobec niej środek zapobiegawczy w postaci poręczenia.

Postępowanie jest w toku.   

      W dniu 18 lutego 2020 roku w godzinach wieczornych w Czerwionce- Leszczynach doszło do pożarów w dwóch budynkach wielorodzinnych.

Czytaj więcej...

wygląd strony

 BIP

rach

inf

SIS

ePUAP

KSSIP

w_słupa

logo niebieska linia

fundacja

kas

Informacja o pomocy prawnej Stowarzyszenia AQUILA dla pokrzywdzonych nieuczciwymi praktykami rynkowymi

aquilla3