Strona Prokuratury Okręgowej w Gliwicach wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki.

Kontakt z Rzecznikiem Prasowym Prokuratury Okręgowej w Gliwicach:

Joanna Smorczewska - Rzecznik Prasowy

tel. 665-330-185

tel. (032) 78 09 100 w 330

fax (032) 78 09 199

e-mail: rzecznik@gliwice.po.gov.pl

Rzecznik prasowy nie udziela porad prawnych, nie udziela informacji stronom w sprawach prowadzonych w jednostkach okręgu gliwickiego, a także nie załatwia skarg i interwencji w indywidualnych sprawach obywateli.

         Sąd Rejonowy w Jastrzębiu Zdroju uznał Dariusza Perzyńskiego, skazanego za zabójstwo żony i czworga dzieci na karę dożywotniego pozbawienia wolności, za niegodnego dziedziczenia po zmarłej żonie.

Czytaj więcej...

       Prokuratura Rejonowa w Wodzisławiu Śląskim skierowała akt oskarżenia przeciwko Damianowi Cz. w sprawie poświadczenia nieprawdy w celu osiągnięcia korzyści majątkowej we wnioskach o rozliczenie rzekomo świadczonych usług stomatologicznych, które to usługi nie zostały wykonane lub zostały opłacone przez pacjentów w ramach usługi świadczonej prywatnie. 

Czytaj więcej...

       Prokuratura Okręgowa w Gliwicach wraz z rybnicką Komendą Miejską Policji prowadzi śledztwo w sprawie przeciwko siedmiu podejrzanym o udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz czerpanie korzyści z uprawiania prostytucji przez inne osoby.  

Czytaj więcej...

        W dniu 13 maja 2018 r. na polecenie Prokuratury Okręgowej w Gliwicach funkcjonariusze Biura Spraw Wewnętrznych Policji Wydziału w Katowicach zatrzymali trzech funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach. 

Czytaj więcej...

       W dniach 11-12 maja 2019 r. wydobyte zostały ciała ostatnich czterech ofiar - górników, zmarłych w katastrofie w dniu 20 grudnia 2018 roku w Karwinie na terenie Republiki Czeskiej.

Czytaj więcej...

       Prokuratura Rejonowa w Wodzisławiu Śląskim prowadzi postępowanie przeciwko Tomaszowi Ch., któremu przedstawiono zarzuty popełnienia przestępstw z art. 286 § 1 k.k. oraz z art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k.

Czytaj więcej...

        W dniu 27 kwietnia 2019 r. wydobyte zostały ciała kolejnych czterech górników, zmarłych w wypadku w KWK w czeskiej Karvinie. W najbliższych dniach przeprowadzone zostaną sekcje zwłok zmarłych pokrzywdzonych. 

Czytaj więcej...

       W dniu 21 kwietnia 2019 r. Prokuratura Rejonowa Gliwice –Zachód wszczęła śledztwo w sprawie mającego miejsce w Gliwicach umyślnego naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym i nieumyślnego spowodowania wypadku drogowego, w następstwie którego, w skutek odniesionych obrażeń ciała doznał Michael T. naruszających prawidłowe funkcjonowanie narządów ciała na okres powyżej 7 dni, przy czym sprawca popełnił czyn będąc w stanie nietrzeźwości i zbiegł z miejsca zdarzenia, tj. o przestępstwo z art 177 § 2 k.k. w zw. z art. 178 k.k., oraz z art. 178 a § 1 k.k. 

Czytaj więcej...

       Prokuratura Rejonowa w Zabrzu skierowała do Sądu  Rejonowego w Zabrzu akt oskarżenia przeciwko lekarzowi podejrzanemu o popełnienie szeregu przestępstw przeciwko wolności seksualnej na szkodę 26 pokrzywdzonych kobiet. 

Czytaj więcej...

       Pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Wodzisławiu Śląskim prowadzone jest postępowanie przygotowawcze przeciwko Adrianowi O. podejrzanemu o czyny z art. 178 a § 1 k.k. oraz czyn z art. 177 § 1 kk w zw. z art. 178 § 1 k.k.

Czytaj więcej...

       Pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Wodzisławiu Śląskim prowadzone jest postępowanie przygotowawcze przeciwko Szymonowi Ż. podejrzanemu o czyny z art. 157 § 1 k.k. w zw. z art. 57 a § 1 k.k. i art. 160 § 2 k.k. w zw. z 57 a § 1 k.k.

Czytaj więcej...

       Prokuratura Rejonowa Gliwice-Wschód skierowała do Sądu Rejonowego wniosek o umorzenie postępowania i umieszczenie sprawcy przestępstwa w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym.

Czytaj więcej...

        Prokuratura Okręgowa w Gliwicach Wydział I Śledczy przejęła z Prokuratury Rejonowej w Żorach do prowadzenia śledztwo w sprawie nielegalnego gospodarowania odpadami, tj. o czyn z art. 183 § 1 k.k. i in. 

Czytaj więcej...

 

        Ośrodek Zamiejscowy Prokuratury Rejonowej w Tarnowskich Górach z siedzibą w Piekarach Śląskich skierował do Sądu akt oskarżenia w sprawie wypadku, do jakiego doszło podczas budowy domu wielorodzinnego przy ulicy Mickiewicza w Piekarach Śląskich, w dniu 8 czerwca 2018 r., a w którym śmierć poniósł Eugeniusz D.

Czytaj więcej...

        W dniu 18 marca 2019 roku, w godzinach popołudniowych, przypadkowa osoba ujawniła zwłoki noworodka (płodu) w potoku Ostropka w Gliwicach.

Czytaj więcej...

        W dniu 11 marca 2019 r. w Prokuraturze Rejonowej w Wodzisławiu Śląskim wszczęto dochodzenie w sprawie znęcania się przez właściciela zwierząt gospodarskich nad utrzymywanymi końmi oraz bydłem w ten sposób, iż wbrew przepisom ustawy o ochronie zwierząt przetrzymywał je w niewłaściwych warunkach bytowych w stanie rażącego zaniedbania jak również bez odpowiedniego pokarmu i wody , tj. o czyn z art. 35 ust la w zw. z art. 6 ust. 2 pkt 10 i 19 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. ochronie zwierząt.

Czytaj więcej...

 

        Wojewódzki Sąd Administracyjny po rozpoznaniu skargi wniesionej przez Prokuratora Prokuratury Rejonowej Gliwice-Wschód, wyrokiem z 18 stycznia 2019 r. stwierdził nieważność uchwały Rady Miasta Gliwice z dnia 16 listopada 2017 r. nr XXXII/725/2017 w przedmiocie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg. 

Czytaj więcej...

        W dniu 1 marca 2019 r. w Prokuraturze Rejonowej w Wodzisławiu Śląskim zostało wszczęte śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci Zygmunta S. w dniu 27 lutego 2019 roku w Radlinie tj. o czyn z art. 155 k.k. oraz nieumyślnego narażenia Janusza S. i Lidii S. na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia, poprzez niezapewnienie należytej wentylacji budynku mieszkalnego położonego przy ulicy Stalmacha w Radlinie oraz drożności przewodów kominowych wskazanej nieruchomości, co w konsekwencji przyczyniło się do powstania ciągu wstecznego w kanałach wentylacyjnych tj. o czyn z art. 160 § 3 k.k. w zw. z art. 160 § 1 k.k.

Czytaj więcej...

 

       W Wydziale I Śledczym Prokuratury Okręgowej w Gliwicach prowadzone jest postępowanie przygotowawcze dotyczące narażenia małoletniego Pawła R. na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu przez osoby, na których ciążył obowiązek opieki na osobą narażoną na niebezpieczeństwo, tj. o czyn z art. 160 § 2 k.k. w zw. z art. 160 § 1 k.k.

Czytaj więcej...

       Prokuratura Rejonowa w Rybniku prowadzi śledztwo przeciwko Waldemarowi K., podejrzanemu o popełnienie przestępstwa z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 280 § 1 kk.

Czytaj więcej...

       W dniu 22 stycznia 2019 r. Prokuratura Rejonowa w Wodzisławiu Śląskim wszczęła śledztwo w sprawie nieumyślnego sprowadzenia zdarzenia zagrażającego życiu i zdrowiu wielu osób oraz mieniu w wielkich rozmiarach mającego postać wysokoenergetycznego wstrząsu górotworu w dniu 22 stycznia 2019 roku na KWK Rydultowy i obsunięcia się ziemi oraz skał. W następstwie tego zdarzenia śmierć poniósł górnik zatrudniony pod ziemią Marian R., a kolejnych osiem osób zatrudnionych w rejonie wstrząsu odniosło obrażenia ciała w postaci stłuczeń tułowia i kończyn, wskutek nieumyślnego niedopełnienia obowiązków przez osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo i higienę pracy na KWK Rydultowy w dniu  22 stycznia 2019 roku  w Rydułtowach. 

Czytaj więcej...

wygląd strony

 BIP

rach

inf

SIS

ePUAP

KSSIP

w_słupa

logo niebieska linia

fundacja

kas

Informacja o pomocy prawnej Stowarzyszenia AQUILA dla pokrzywdzonych nieuczciwymi praktykami rynkowymi

aquilla3