Strona Prokuratury Okręgowej w Gliwicach wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki.

Kontakt z Rzecznikiem Prasowym Prokuratury Okręgowej w Gliwicach:

Joanna Smorczewska - Rzecznik Prasowy

tel. 665-330-185

tel. (032) 78 09 100 w 330

fax (032) 78 09 199

e-mail: rzecznik@gliwice.po.gov.pl

Rzecznik prasowy nie udziela porad prawnych, nie udziela informacji stronom w sprawach prowadzonych w jednostkach okręgu gliwickiego, a także nie załatwia skarg i interwencji w indywidualnych sprawach obywateli.

Prokuratura Okręgowa w Gliwicach wraz z funkcjonariuszami Biura Spraw Wewnętrznych Policji Wydział w Warszawie prowadzi postępowanie dotyczące złożenia przez funkcjonariuszy Wydziału do Walki z Przestępczością Samochodową Komendy Stołecznej Policji nieprawdziwych zeznań, w związku z wykonywanymi czynnościami służbowymi oraz tworzenia fałszywych dowodów w prowadzonym śledztwie, tj. o przestępstwa z art. 233 § 1 k.k. oraz 235 k.k. 

Czytaj więcej...

 W dniu 14 października 2020 roku na polecenie Prokuratury Okręgowej w Gliwicach funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Rybniku zatrzymali Bartłomieja P., byłego prezesa zarządu spółki Real Estate Inwestorbp spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie. Zatrzymanie ma związek z postępowaniem dotyczącym doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem górników i pracowników kopalń należących do Kompanii Węglowej S.A. oraz do Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.

Czytaj więcej...

W dniu 30 września 2020 roku Prokuratura Okręgowa w Gliwicach skierowała do Sądu Okręgowego w Gliwicach akt oskarżenia przeciwko 6 osobom, które oskarżono o popełnienie szeregu przestępstw związanych z udzielaniem pożyczek o charakterze lichwiarskim, stosowaniem gróźb w celu egzekwowania zwrotu zawyżonych wierzytelności, oszustwami oraz ukrywaniem swojego majątku w toku postępowań egzekucyjnych. 

Czytaj więcej...

 W dniu 30 września 2020 roku Prokuratura Okręgowa w Gliwicach skierowała do Sądu Rejonowego w Rybniku akt oskarżenia przeciwko Sunnidoley M.-F. o przestępstwo z art. 160 § 2 k.k. w zw. z art. 160 § 1 k.k.

Czytaj więcej...

W dniu 23 lipca 2020 roku przed Sądem Rejonowym w Jastrzębiu Zdroju zapadł wyrok skazujący Adama K. za popełnienie przestępstwa polegającego na naruszeniu nietykalności cielesnej i znieważaniu sędzi Sądu Rejonowego w Rybniku.

Sąd potwierdził ustalenia Prokuratury, że Adam K. w dniu 20 lutego 2020 roku, będąc niezadowolonym z treści orzeczenia wydanego przez Sąd Rejonowy w Rybniku, dopuścił się fizycznego i słownego ataku na przewodniczącą składu sędziowskiego poprzez zadanie jej uderzenia pięścią, kilkukrotnie kopnięcie oraz znieważanie, w tym używając zwrotów              o wulgarnym charakterze. Adam K., który w chwili czynu miał w znacznym stopniu ograniczoną poczytalność, skazany został na karę bezwzględną 9 miesięcy pozbawienia wolności. Sąd orzekł ponadto zakaz zbliżania się przez oskarżonego do pokrzywdzonej i kontaktowania się z nią w jakikolwiek sposób przez okres 5 lat.

W okresie od dnia 21 lutego 2020 roku do 23 lipca 2020 roku wobec oskarżonego stosowany był środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Wyrok jest nieprawomocny.

Komunikat prasowy o ustaleniach śledztwa opublikowano w dniu 6 maja 2020 roku

Prokuratura Rejonowa w Rybniku prowadzi śledztwo przeciwko Agnieszce G., podejrzanej o usiłowanie zabójstwa swojego
11- miesięcznego syna. 

Czytaj więcej...

Akt oskarżenia przeciwko Adamowi K.oskarżonemu o znieważenie, naruszenie nietykalności cielesnej przewodniczącej składu sędziowskiego Sądu Rejonowego w Rybniku.

Prokuratura Okręgowa w Gliwicach nadzorowała śledztwo prowadzone w sprawie przeciwko Adamowi K., który stanął pod zarzutem popełnienia występku  art. 222 § 1 k.k. w zw. z art. 226 § 1 k.k. w zw. z art. 157 § 2 k.k. przy zast. art. 11 § 2 k.k. i art. 31 § 2 k.k.

W dniu 30 kwietnia 2020 r. skierowano do Sądu Rejonowego w Rybniku akt oskarżenia przeciwko podejrzanemu.

Czytaj więcej...

W dniu 10 marca 2020 r. funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach na polecenie Prokuratury Okręgowej w Gliwicach dokonali zatrzymania 4 osób podejrzanych o udzielanie lichwiarskich pożyczek, stosowanie gróźb w celu egzekwowania zwrotu zawyżonych wierzytelności oraz ukrywanie swojego majątku w toku postępowań egzekucyjnych. 

Czytaj więcej...

       W dniu 17 marca 2020 r. Prokuratura Rejonowa w Rudzie Śląskie wszczęła śledztwo w sprawie sprowadzenia w nocy z 14 na 15 marca 2020 r. w Rudzie Śląskiej w barze „Zgoda" przy ul. Sportowców , niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób powodując zagrożenie epidemiologiczne i szerzenie się choroby zakaźnej, tj. o czyn z art. 165 § pkt 1 k.k.

Postępowanie ma związek ze zdarzeniem, do jakiego doszło w nocy z 14/15 marca 2020r. w Rudzie Śląskiej, gdy ujawniono że w lokalu w Rudzie Śląskiej odbywała się dyskoteka, w której uczestniczyło około 25 osób.  Właścicielka sprzedawała podczas imprezy napoje alkoholowe.

Jak ustalono, właścicielka lokalu nie zastosowała się do ograniczeń funkcjonowania instytucji określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 13 marca 2020 roku.  Mimo podjętej przez funkcjonariuszy Policji oraz Straży Miejskiej interwencji, odmawiała zamknięcia lokalu.

W dniu 18 marca 2020 r. Bożenie S. przedstawiono zarzut popełnienia przestępstwa z art. 165 § pkt 1 k.k. Podejrzana przyznała się do jego popełnienia i złożyła wyjaśnienia.

Została objęta dozorem policyjnym i zastosowano wobec niej środek zapobiegawczy w postaci poręczenia.

Postępowanie jest w toku.   

      W dniu 18 lutego 2020 roku w godzinach wieczornych w Czerwionce- Leszczynach doszło do pożarów w dwóch budynkach wielorodzinnych.

Czytaj więcej...

W dniu 23 stycznia 2020 r. Prokuratura Rejonowa w Żorach wszczęła śledztwo w sprawie zabójstwa 57 - letniej mieszkanki Żor Doroty K., której zwłoki zostały znalezione w dniu 22 stycznia 2020 r w jej mieszkaniu na Os. Pawlikowskiego w Żorach.

Czytaj więcej...

      W dniu 30 grudnia 2019 roku Prokuratura Okręgowa w Gliwicach skierowała do Sądu Okręgowego w Gliwicach Ośrodka Zamiejscowego w Rybniku akt oskarżenia przeciwko 20 osobom, które oskarżono o popełnienie szeregu przestępstw związanych          z handlem narkotykami oraz środkami zastępczymi – tzw. „dopalaczami”, których zażycie stwarzało bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia zażywającego, a także tzw. „praniem brudnych pieniędzy”.

Czytaj więcej...

 

Prokuratura Rejonowa w Rybniku w dniu 28 grudnia 2019 r. skierowała akt oskarżenia przeciwko Barbarze K. podejrzanej o popełnienie przestępstwa z art. 177 § 2 k.k. w zw. z art. 31§ 2 k.k.

Czytaj więcej...

Postanowieniem z dnia 27 grudnia 2019 r. Prokuratura Okręgowa w Gliwicach umorzyła śledztwo w sprawie nieumyślnego sprowadzenia w dniu 5 maja 2018 roku w Jastrzębiu – Zdroju, na skutek niedopełnienia obowiązków przez osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo i higienę pracy w Kopalni Węgla Kamiennego KWK „Borynia – Zofiówka – Jastrzębie” Ruch „Zofiówka”, niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia pracowników kopalni poprzez dopuszczenie do prowadzenia robót górniczych w rejonie zagrożonym ryzykiem wstrząsu wysokoenergetycznego w rejonie chodnika H-10, w następstwie czego śmierć ponieśli Piotr K., Przemysław Sz., Marcin B., Michał T. i Łukasz Sz., a Leszek B., Łukasz B., Andrzej F., Tomasz G., Krzysztof J. oraz Mateusz O. doznali obrażeń ciała, skutkujących naruszeniem czynności narządów ciała na okres powyżej 7 dni , to jest o przestępstwo z art. 165 § 1 pkt 5 kk w zw. z art. 165 § 2 kk w zw. z art. 165 § 4 kk i art. 220 § 2 kk przy zastosowaniu art. 11 § 2 k.k., wobec stwierdzenia, że czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego. 

Czytaj więcej...

Prokuratura Okręgowa w Gliwicach skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko 31 osobom podejrzanym o handel substancjami zastępczymi (tzw. „dopalaczami”), których zażycie wiązało się z bezpośrednim niebezpieczeństwem dla życia i zdrowia zażywającego.

Czytaj więcej...

Postanowieniem z dnia 19 grudnia 2019 r. Prokuratura Okręgowa w Gliwicach umorzyła śledztwo w sprawie: 

1. przekroczenia uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, na szkodę interesu publicznego, w okresie od kwietnia 2007 roku do lipca 2007 roku w Katowicach przez prokuratora Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Katowicach, poprzez wydanie postanowienia o wyłączeniu ze śledztwa o sygn. S 101/2004.Zk materiałów dotyczących gen. Michała Janiszewskiego, a następnie wydanie postanowienia o umorzeniu śledztwa o sygn.
S 25/07/Zk z uwagi na zgon wymienionego pomimo, iż zarówno w dacie wydania postanowienia o wyłączeniu materiałów do odrębnego postępowania jak również w dacie wydania postanowienia o umorzeniu śledztwa gen. Michał Janiszewski żył, 

tj. o czyn z art. 231 § 2 k.k., 

wobec braku znamion czynu zabronionego, tj. na zasadzie art. 17 § 1 pkt 2 k.p.k.

Czytaj więcej...

Prokuratura Okręgowa w Gliwicach nadzorowała śledztwo w sprawie przeciwko Krzysztofowi K., Marcie M., Angelice F. i Monice M., podejrzanym o szereg przestępstw z art. 286 § 1 k.k. w zw.  z art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. oraz z art. 299 § 5 k.k. w zw. z art. 299 § 1 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k. 

Czytaj więcej...

W  dniu 30 grudnia 2019 r. zapadł przed Sądem Rejonowym w Gliwicach wyrok skazujący trzech funkcjonariuszy Komisariatu III Policji za to, że działając wspólnie i w porozumieniu, w dniu 7 lutego 2016 roku, przekroczyli swoje uprawnienia w ten sposób, że po uprzednim poleceniu małoletniemu Aleksandrowi P. zajęcia miejsca w radiowozie , wylegitymowaniu go i potwierdzeniu tożsamości, dokonali jego pobicia w trakcie jazdy , a następnie po opuszczeniu pojazdu uderzali go rękami i kopali po całym ciele, czym narazili go na bezpośrednie niebezpieczeństwo nastąpienia skutku w postaci naruszenia czynności narządów ciała i rozstroju zdrowia trwającego dłużej niż siedem dni. Pokrzywdzony Aleksander P. w wyniku zdarzenia, odniósł obrażenia w postaci urazu głowy i twarzy z zasinieniami oraz urazu prawego łuku brwiowego. 

Czytaj więcej...

Prokuratura Okręgowa w Gliwicach skierowała akt oskarżenia przeciwko 14 podejrzanym w śledztwie dotyczącym czynów polegających na przyjmowaniu przez funkcjonariuszy żorskiej Komendy Miejskiej Policji, korzyści majątkowych w postaci pieniędzy, za zachowania stanowiące naruszenie przepisów prawa.

Czynności procesowe w śledztwie na zarządzenie prokuratora wykonywane były przez Biuro Spraw Wewnętrznych Policji Wydziału w Katowicach. 

Czytaj więcej...

Prokuratura Okręgowa w Gliwicach skierowała do Sądu akt oskarżenia przeciwko sześciu funkcjonariuszom z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach. 

Czytaj więcej...

 

Prokuratura Okręgowa w Gliwicach skierowała akt oskarżenia przeciwko Waldemarowi K., któremu zarzucono popełnienie dziewięciu przestępstw z art. 280 § 1 k.k.

Czytaj więcej...

wygląd strony

 BIP

rach

inf

SIS

ePUAP

KSSIP

w_słupa

logo niebieska linia

fundacja

kas

Informacja o pomocy prawnej Stowarzyszenia AQUILA dla pokrzywdzonych nieuczciwymi praktykami rynkowymi

aquilla3