Strona Prokuratury Okręgowej w Gliwicach wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...

Z dniem 20 maja 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r.w jednostkach prokuratury okręgu gliwickiego, z wyłączeniem od dnia 6 lipca 2020r. do 31 sierpnia 2020 r. Prokuratury Rejonowej w Żorach oraz Ośrodka Zamiejscowego Prokuratury Rejonowej w Tarnowskich Górach z siedzibą w Piekarach Śląskich, wprowadzony zostaje jednolity system pracy dwuzmianowej.

Z dniem 20 maja 2020 roku do 30 czerwca 2020 r. w jednostkach prokuratury okręgu gliwickiego wprowadzony zostaje jednolity system pracy dwuzmianowej. Kierownicy komórek organizacyjnych Prokuratury Okręgowej w Gliwicach i Prokuratorzy Rejonowi sporządzają harmonogramy pracy dwuzmianowej w cyklach 5-cio dniowych w danym tygodniu począwszy od dnia 25 maja 2020 roku oraz za okres 3-dniowy od 20 maja 2020 roku do 22 maja 2020 roku, przy zachowaniu reguły, iż na jednej zmianie pracuje co do zasady 50% ogółu pracowników wykonujących czynności służbowe, bez możliwości bezpośredniego kontaktu pomiędzy osobami wykonującymi pracę na poszczególnych zmianach.

Godziny rozpoczynania i kończenia pracy zostają ustalone w następujący sposób:
- I zmiana: początek pracy godz. 7.00, koniec pracy godz. 13.30,
- II zmiana: początek pracy godz. 14.00, koniec pracy godz. 20.30.

ZARZĄDZENIE nr 4/20

PROKURATORA  REJONOWEGO W RYBNIKU

z dnia 18 marca 2020 roku

w sprawie wprowadzenia szczególnych zasad organizacji pracy
w Prokuraturze Rejonowej w Rybniku w związku z wprowadzonym stanem zagrożenia epidemicznego zarażenia wirusem SARS-CoV-2

 

Działając na podstawie art. 24 § 3 i art. 40 § 2 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 roku – Prawo o prokuraturze

zarządzam, co następuje:

 • § 1
 1. Wprowadzam obowiązek poddawania się przed wejściem do budynku Prokuratury Rejonowej w Rybniku badaniu temperatury ciała przy użyciu elektronicznego termometru bezdotykowego.
 2. Badanie będzie wykonywane przez wskazanego pracownika ochrony Prokuratury Rejonowej w Rybniku.
 3. Odmowa poddania się badaniu równoznaczna jest z zakazem wejścia do budynku. W wypadku pracowników prokuratury, decyzję w sprawie uprawnienia wejścia do budynku pracownika, który odmówił poddania się badaniu podejmuje kierownik jednostki.
 4. Osoba, której temperatura ciała przekracza 37,1 °C oraz osoba, której temperatura ciała jest niższa, ale wykazuje ona widoczne oznaki infekcji, może zostać wpuszczona do budynku prokuratury w wyjątkowych wypadkach, wyłącznie po indywidualnej zgodzie kierownika jednostki i przy zachowaniu szczególnych środków ostrożności zapobiegających jej kontaktowi z innymi osobami w budynku.
 • § 2
 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 2. Tekst zarządzenia przedstawia się do wiadomości wszystkich pracowników Prokuratury Rejonowej w Rybniku za pośrednictwem ESUDO a dla pozostałych osób – poprzez umieszczenie jego treści na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Gliwicach oraz przed wejściem do budynku.

Czytaj więcej...

Mając na względzie ochronę zdrowia pracowników i interesantów
- w związku z rozprzestrzenianiem się choroby  COVID – 19 -
ogranicza się osobiste składanie pism w biurze podawczym prokuratury
wyłącznie do spraw nie cierpiących zwłoki.

Jednocześnie zaleca się do kierowania wszelkiej korespondencji
mailowo, za pośrednictwem e-puap lub poczty tradycyjnej.

ZARZĄDZENIE NR 21/2020

PROKURATORA OKRĘGOWEGO w GLIWICACH

z dnia  18  marca 2020 roku

w sprawie wprowadzenia szczególnych zasad organizacji pracy
w Prokuraturze Okręgowej w Gliwicach oraz w Prokuraturze Rejonowej Gliwice – Zachód w Gliwicach i Prokuraturze Rejonowej Gliwice – Wschód w Gliwicach w związku z wprowadzonym stanem zagrożenia epidemicznego zarażenia wirusem SARS-CoV-2

 

Działając na podstawie art. 23 § 3 i art. 40 § 2 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 roku – Prawo o prokuraturze

zarządzam, co następuje:

 • § 1
 1. Wprowadzam obowiązek poddawania się przed wejściem do budynku Prokuratury Okręgowej w Gliwicach oraz Prokuratur Rejonowych Gliwice – Zachód i Gliwice – Wschód w Gliwicach badaniu temperatury ciała przy użyciu elektronicznego termometru bezdotykowego.
 2. Badanie będzie wykonywane przez wskazanego pracownika Prokuratury Okręgowej w Gliwicach.
 3. Odmowa poddania się badaniu równoznaczna jest z zakazem wejścia do budynku. W wypadku pracowników prokuratury, decyzję w sprawie uprawnienia wejścia do budynku pracownika, który odmówił poddania się badaniu podejmuje kierownik jednostki.
 4. Osoba, której temperatura ciała przekracza 37,1 °C oraz osoba, której temperatura ciała jest niższa, ale wykazuje ona widoczne oznaki infekcji, może zostać wpuszczona do budynku prokuratury w wyjątkowych wypadkach, wyłącznie po indywidualnej zgodzie kierownika jednostki i przy zachowaniu szczególnych środków ostrożności zapobiegających jej kontaktowi z innymi osobami w budynku.
 • § 2
 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 2. Tekst zarządzenia przedstawia się do wiadomości wszystkich pracowników Prokuratury Okręgowej w Gliwicach i podległych jednostek rejonowych za pośrednictwem ESUDO a dla pozostałych osób – poprzez umieszczenie jego treści na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Gliwicach oraz przed wejściem do budynku.

Czytaj więcej...

KOMUNIKAT

W związku z koniecznością podjęcia zdecydowanych działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa SARS-CoV-2 mając na celu ochronę zdrowia pracowników i interesantów decyzją Prokuratora Okręgowego w Gliwicach ogranicza się ruch osób w jednostkach okręgu gliwickiego prokuratury poprzez:

 1. zaprzestanie przyjmowania - do odwołania - obywateli w sprawie skarg i wniosków w ramach dyżurów pełnionych w każdy poniedziałek;
 2. ograniczenie przyjmowania przez prokuratorów i pracowników sekretariatu jedynie do osób wezwanych w celu wykonania czynności procesowych lub zamierzających złożyć do protokołu zawiadomienie o przestępstwie, o ile nie jest możliwe złożenie zawiadomienia w formie pisemnej, przy czym termin stawiennictwa musi zostać poprzedzony uzgodnieniem telefonicznym lub e-mailem;
 3. komunikowanie się stron i interesantów z pracownikami wyłącznie z wykorzystaniem korespondencji mailowej i kontaktów telefonicznych.

Wnioski o widzenia z osobami osadzonymi należy składać w formie elektronicznej lub pisemnie na biurze podawczym.

Czytaj więcej...

KOMUNIKAT DLA STRON

W związku z sytuacją epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS CoV-2 uczestników postępowań prowadzonych w jednostkach okręgu gliwickiego okręgu prokuratury

poucza się

o konieczności wcześniejszego – jeszcze przed terminem czynności procesowej – telefonicznego poinformowania o kwarantannie albo uzasadnionym podejrzeniu zakażenia wirusem lub kontaktu z osobą chorą.

W przypadku zaistnienia powyższej sytuacji przedmiotowa informacja będzie dostatecznym usprawiedliwieniem nieobecności.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż samochodów osobowych

Czytaj więcej...

Komunikat

kierowany do osób pokrzywdzonych działaniami firmy - Pożyczka Gotówkowa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie (poprzednio Pomocna Pożyczka sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku/ Warszawie/Tarnowie, a wcześniej Polska Korporacja Finansowa Skarbiec sp. z o .o. z siedzibą w Słupsku/Gdańsku.

Czytaj więcej...

Komunikat Prokuratora Okręgowego w Gliwicach związany z Tygodniem Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie Prokuratora Rejonowego Gliwice-Wschód w Gliwicach z dnia 28 grudnia 2016 r. o wezwaniu uprawnionego do odbioru depozytu, tj. kwoty 9712,53zł.

Czytaj więcej...

wygląd strony

 BIP

rach

inf

SIS

ePUAP

KSSIP

w_słupa

logo niebieska linia

fundacja

kas

Informacja o pomocy prawnej Stowarzyszenia AQUILA dla pokrzywdzonych nieuczciwymi praktykami rynkowymi

aquilla3