Strona Prokuratury Okręgowej w Gliwicach wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki.

Wielkość czcionki:

Gliwickie jednostki prokuratury
Wejście do budynku Prokuratury Okręgowej w Gliwicach i gliwickich Prokuratur Rejonowych znajduje się przy parkingu wewnętrznym zespołu budynków biurowych przy ul. Dubois 16. Wejście zostało przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych
z dysfunkcją narządu ruchu, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich. W pobliżu wejścia znajduje się ogólnodostępne miejsce parkingowe dla pojazdów osób niepełnosprawnych.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, w korytarzu po lewej stronie od wejścia głównego.
Przy wejściu głównym znajduje się pomieszczenie portierni, której pracownicy mają obowiązek udzielenia pomocy osobie niepełnosprawnej.
Numer telefonu pracowników portierni – 32 780-91-00.

Prokuratura Rejonowa w Jastrzębiu-Zdroju
Wejście do siedziby jastrzębskiej prokuratury dla osób niepełnosprawnych prowadzi bezpośrednio z parkingu od ulicy północnej. Wejście to dostosowane jest dla osób niepełnosprawnych ruchowo, w tym dla osób na wózkach inwalidzkich i prowadzi
do pomieszczeń znajdujących się w przyziemiu budynku. Na kondygnacji tej znajdują się pomieszczenia biurowe, w których przyjmowane są osoby niepełnosprawne.
Toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych znajduje się w głębi korytarza na prawo od wejścia z parkingu.
Numer telefonu do pracowników udzielających wsparcia osobom niepełnosprawnym to 32 475-97-10.

Prokuratura Rejonowa w Tarnowskich Górach
Wejście do Prokuratury Rejonowej w Tarnowskich Górach znajduje się we frontowej części budynku i zostało ono wyposażone w podjazd dla osób niepełnosprawnych. Przy wejściu tym znajdują się również dwa ogólnodostępne miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.
W budynku znajdują się dwie toalety dla osób niepełnosprawnych na parterze
i na I piętrze w korytarzu na lewo od wejścia głównego. W budynku zainstalowano również dźwig osobowy umożliwiający dostęp osobom niepełnosprawnym do pomieszczeń na I piętrze.
Wsparcia osobom niepełnosprawnym udzielają pracownicy biura podawczego pod numerem 32 768-54-00 w. 113 lub 114.

Prokuratura Rejonowa w Raciborzu
Wejście do budynku, w którym siedzibę ma Prokuratura Rejonowa w Raciborzu wyposażone jest w podjazd dla osób niepełnosprawnych. Wszelkie czynności z udziałem osób z dysfunkcją narządu ruchu lub na wózku inwalidzkim prowadzone są w pomieszczeniu usytuowanym naprzeciw stanowiska ochrony budynku.
Odpowiedzialnymi za udzielenie niezbędnej pomocy są pracownicy biura podawczego dostępni pod numerem telefonu 32 415-28-27 wew. 10.
W budynku brak jest toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.

Prokuratura Rejonowa w Rudzie Śląskiej
Wejście do rudzkiej prokuratury usytuowane jest przy wschodniej elewacji budynku. Wejście to pozwala na dostęp do przedsionka, w którym osoba niepełnosprawna ruchowo może wezwać pracownika portierni do udzielenia pomocy w pokonaniu schodów wejściowych na parter budynku.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze na wprost wejścia głównego.
Wsparcia osobom niepełnosprawnym udzielają w pierwszej kolejności pracownicy portierni następnie pracownicy sekretariatu pod numerem telefonu 32 788-15-20.

Prokuratura Rejonowa w Rybniku
Wejście do budynku znajduje się na poziomie gruntu, bezpośrednio z parkingu.
Na parkingu, przy wejściu głównym znajduje się ogólnodostępne miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się w głębi korytarza, na lewo od wejścia głównego.
Osobom niepełnosprawnym pomocy udzielają pracownicy ochrony i biura podawczego pod numerem 32 755-90-20 w.133 lub 217.

Prokuratura Rejonowa w Wodzisławiu Śląskim
Wejście do budynku znajduje się od strony północnej budynku. Wejście to nie zostało przystosowane do osób niepełnosprawnych. Przy wejściu tym znajduje się dzwonek
do przywoływania pracownika portierni, który ma obowiązek pomóc osobie niepełnosprawnej w pokonaniu schodów wejściowych.
Numer telefonu do pracownika odpowiedzialnego za pomoc osobom niepełnosprawnym to 32 455-29-12 w. 208.
W jednostce brak jest toalet dostosowanych dla osób niepełnosprawnych.

Prokuratura Rejonowa w Zabrzu
Wejście do budynku prowadzi bezpośrednio z poziomu gruntu i umożliwia dostęp osobom niepełnosprawnym ruchowo i poruszającym się na wózkach inwalidzkich. Czynności z udziałem osób niepełnosprawnych prowadzone są w pomieszczeniach znajdujących się na parterze budynku.
Osoby niepełnosprawne mogą skorzystać z pomocy pracowników Prokuratury pod numerem 32 271-32-91.
Prokuratura Rejonowa w Zabrzu nie dysponuje toaletą dla osób niepełnosprawnych.

Prokuratura Rejonowa w Żorach
Prokuratura Rejonowa w Żorach umiejscowiona jest na V piętrze budynku biurowego. Dostęp osobom niepełnosprawnym zapewnia zamontowana winda osobowa. Zarówno wejście do budynku, jak również komunikacja na poziomie V piętra umożliwia poruszanie się osób
z dysfunkcją narządu ruchu oraz poruszających się na wózkach inwalidzkich.
W siedzibie Prokuratury Rejonowej w Żorach brak jest toalet dla osób niepełnosprawnych.
Wsparcia osobom niepełnosprawnym udzielają pracownicy Prokuratury pod numerem telefonu 32 435-07-55.

Ośrodek Zamiejscowy w Piekarach Śląskich
Wejście do Ośrodka Zamiejscowego znajduje się po wschodniej stronie budynku. Osoby niepełnosprawne ruchowo mogą się do niego dostać bez konieczności pokonywania schodów lub pochylni z parkingu umiejscowionego po zachodniej stronie budynku.
Na parkingu tym wyznaczone zostały dwa ogólnodostępne miejsca parkingowe.
Osoby niepełnosprawne mogą uzyskać wsparcie pod numerem telefonu 32 768-01-34.
Ośrodek Zamiejscowy Prokuratury nie posiada toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.

Osoby z niepełnosprawnościami a wymiar sprawiedliwości. Rekomendacje dla policji, straży miejskiej, prokuratury, sądu i organizacji pozarządowych
"Wzajemne oswajanie" współfinansowanego z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Śląskie Lokalnie

wygląd strony

 BIP

rach

inf

SIS

ePUAP

KSSIP

w_słupa

logo niebieska linia

fundacja

kas

Informacja o pomocy prawnej Stowarzyszenia AQUILA dla pokrzywdzonych nieuczciwymi praktykami rynkowymi

aquilla3