Strona Prokuratury Okręgowej w Gliwicach wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki.

Wielkość czcionki:

Informacja publiczna, która nie została zamieszczona na stronach , może być, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 nr 112 poz. 1198 z późn. zm.), udostępniona na wniosek zainteresowanego.

 

Termin 14-dniowy jest podstawowym terminem, w czasie którego powinno nastąpić rozstrzygnięcie wniosku  o udzielenie informacji publicznej. Termin ten liczy się od daty wpłynięcia lub złożenia wniosku do jednostki prokuratury.

  • Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, wtedy podmiot jest zobowiązany do powiadomienia o powodach opóźnienia oraz terminie, w jakim nastąpi udostępnienie informacji. Nie może to być jednak okres dłuższy niż dwumiesięczny (liczony od dnia pierwszego złożenia wniosku).
  • Opóźnienie w wydaniu informacji publicznej może być spowodowane jej przetworzeniem. Taka sytuacja będzie miała miejsce kiedy podmiot zobowiązany do udzielenia informacji publicznej nie dysponuje na dzień złożenia gotową informacją, a jej udostępnienie wymaga podjęcia dodatkowych czynności polegających przykładowo na dokonaniu analiz, zestawień statystycznych połączonych z zaangażowaniem środków osobowych i finansowych.
     

wygląd strony

 BIP

rach

inf

SIS

ePUAP

KSSIP

w_słupa

logo niebieska linia

fundacja

kas

Informacja o pomocy prawnej Stowarzyszenia AQUILA dla pokrzywdzonych nieuczciwymi praktykami rynkowymi

aquilla3