Strona Prokuratury Okręgowej w Gliwicach wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...

Oświadczenie o dostępności

Serwis jest przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Może być używany na różnych platformach sprzętowych (stacjonarnych, mobilnych) i programowych (systemy operacyjne, przeglądarki).


Zgodność ze standardami
Serwis jest zgodny ze standardami W3C:

- HTML 5
- WCAG 2.0 (poziom AA)
- Section 508

 

Zgodność z prawem polskim i międzynarodowym

Serwis spełnia wymagania zawarte w Rozporządzeniu Rady Ministrów Krajowe Ramy Interoperacyjności z 12 kwietnia 2012 r. Rozporządzenie to wskazuje, że od czerwca 2015 r. serwisy publiczne musza spełniać wymagania dostępności. Powołuje się ono przy tym na specyfikację Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) w wersji 2.0 na poziomie AA.
Serwis spełnia także zapisy dokumentów

Deklaracja Ministrów z 11 czerwca 2006
Inicjatywa i2010
Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych ONZ

 

Kompatybilność

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych takich jak np. Window-Eyes, JAWS czy NVDA.

Pełna obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy samej klawiatury jak i myszki.

 

Wygląd

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących:
- zmiana wielkości czcionki
- zmiana kontrastu
- oprawa graficzna serwisu oparta jest na stylach

 

Skróty klawiaturowe

Serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

 

Wyszukiwarka

Na wszystkich stronach znajduje się wyszukiwarka.

Gliwickie jednostki prokuratury
Wejście do budynku Prokuratury Okręgowej w Gliwicach i gliwickich Prokuratur Rejonowych znajduje się przy parkingu wewnętrznym zespołu budynków biurowych przy ul. Dubois 16. Wejście zostało przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych
z dysfunkcją narządu ruchu, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich. W pobliżu wejścia znajduje się ogólnodostępne miejsce parkingowe dla pojazdów osób niepełnosprawnych.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, w korytarzu po lewej stronie od wejścia głównego.
Przy wejściu głównym znajduje się pomieszczenie portierni, której pracownicy mają obowiązek udzielenia pomocy osobie niepełnosprawnej.
Numer telefonu pracowników portierni – 32 780-91-00.

Prokuratura Rejonowa w Jastrzębiu-Zdroju
Wejście do siedziby jastrzębskiej prokuratury dla osób niepełnosprawnych prowadzi bezpośrednio z parkingu od ulicy północnej. Wejście to dostosowane jest dla osób niepełnosprawnych ruchowo, w tym dla osób na wózkach inwalidzkich i prowadzi
do pomieszczeń znajdujących się w przyziemiu budynku. Na kondygnacji tej znajdują się pomieszczenia biurowe, w których przyjmowane są osoby niepełnosprawne.
Toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych znajduje się w głębi korytarza na prawo od wejścia z parkingu.
Numer telefonu do pracowników udzielających wsparcia osobom niepełnosprawnym to 32 475-97-10.

Prokuratura Rejonowa w Tarnowskich Górach
Wejście do Prokuratury Rejonowej w Tarnowskich Górach znajduje się we frontowej części budynku i zostało ono wyposażone w podjazd dla osób niepełnosprawnych. Przy wejściu tym znajdują się również dwa ogólnodostępne miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.
W budynku znajdują się dwie toalety dla osób niepełnosprawnych na parterze
i na I piętrze w korytarzu na lewo od wejścia głównego. W budynku zainstalowano również dźwig osobowy umożliwiający dostęp osobom niepełnosprawnym do pomieszczeń na I piętrze.
Wsparcia osobom niepełnosprawnym udzielają pracownicy biura podawczego pod numerem 32 768-54-00 w. 113 lub 114.

Prokuratura Rejonowa w Raciborzu
Wejście do budynku, w którym siedzibę ma Prokuratura Rejonowa w Raciborzu wyposażone jest w podjazd dla osób niepełnosprawnych. Wszelkie czynności z udziałem osób z dysfunkcją narządu ruchu lub na wózku inwalidzkim prowadzone są w pomieszczeniu usytuowanym naprzeciw stanowiska ochrony budynku.
Odpowiedzialnymi za udzielenie niezbędnej pomocy są pracownicy biura podawczego dostępni pod numerem telefonu 32 415-28-27 wew. 10.
W budynku brak jest toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.

Prokuratura Rejonowa w Rudzie Śląskiej
Wejście do rudzkiej prokuratury usytuowane jest przy wschodniej elewacji budynku. Wejście to pozwala na dostęp do przedsionka, w którym osoba niepełnosprawna ruchowo może wezwać pracownika portierni do udzielenia pomocy w pokonaniu schodów wejściowych na parter budynku.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze na wprost wejścia głównego.
Wsparcia osobom niepełnosprawnym udzielają w pierwszej kolejności pracownicy portierni następnie pracownicy sekretariatu pod numerem telefonu 32 788-15-20.

Prokuratura Rejonowa w Rybniku
Wejście do budynku znajduje się na poziomie gruntu, bezpośrednio z parkingu.
Na parkingu, przy wejściu głównym znajduje się ogólnodostępne miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się w głębi korytarza, na lewo od wejścia głównego.
Osobom niepełnosprawnym pomocy udzielają pracownicy ochrony i biura podawczego pod numerem 32 755-90-20 w.133 lub 217.

Prokuratura Rejonowa w Wodzisławiu Śląskim
Wejście do budynku znajduje się od strony północnej budynku. Wejście to nie zostało przystosowane do osób niepełnosprawnych. Przy wejściu tym znajduje się dzwonek
do przywoływania pracownika portierni, który ma obowiązek pomóc osobie niepełnosprawnej w pokonaniu schodów wejściowych.
Numer telefonu do pracownika odpowiedzialnego za pomoc osobom niepełnosprawnym to 32 455-29-12 w. 208.
W jednostce brak jest toalet dostosowanych dla osób niepełnosprawnych.

Prokuratura Rejonowa w Zabrzu
Wejście do budynku prowadzi bezpośrednio z poziomu gruntu i umożliwia dostęp osobom niepełnosprawnym ruchowo i poruszającym się na wózkach inwalidzkich. Czynności z udziałem osób niepełnosprawnych prowadzone są w pomieszczeniach znajdujących się na parterze budynku.
Osoby niepełnosprawne mogą skorzystać z pomocy pracowników Prokuratury pod numerem 32 271-32-91.
Prokuratura Rejonowa w Zabrzu nie dysponuje toaletą dla osób niepełnosprawnych.

Prokuratura Rejonowa w Żorach
Prokuratura Rejonowa w Żorach umiejscowiona jest na V piętrze budynku biurowego. Dostęp osobom niepełnosprawnym zapewnia zamontowana winda osobowa. Zarówno wejście do budynku, jak również komunikacja na poziomie V piętra umożliwia poruszanie się osób
z dysfunkcją narządu ruchu oraz poruszających się na wózkach inwalidzkich.
W siedzibie Prokuratury Rejonowej w Żorach brak jest toalet dla osób niepełnosprawnych.
Wsparcia osobom niepełnosprawnym udzielają pracownicy Prokuratury pod numerem telefonu 32 435-07-55.

Ośrodek Zamiejscowy w Piekarach Śląskich
Wejście do Ośrodka Zamiejscowego znajduje się po wschodniej stronie budynku. Osoby niepełnosprawne ruchowo mogą się do niego dostać bez konieczności pokonywania schodów lub pochylni z parkingu umiejscowionego po zachodniej stronie budynku.
Na parkingu tym wyznaczone zostały dwa ogólnodostępne miejsca parkingowe.
Osoby niepełnosprawne mogą uzyskać wsparcie pod numerem telefonu 32 768-01-34.
Ośrodek Zamiejscowy Prokuratury nie posiada toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.

Osoby z niepełnosprawnościami a wymiar sprawiedliwości. Rekomendacje dla policji, straży miejskiej, prokuratury, sądu i organizacji pozarządowych
"Wzajemne oswajanie" współfinansowanego z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Śląskie Lokalnie

Inspektorem ochrony danych dla Prokuratury Okręgowej w Gliwicach i podległych prokuraturach rejonowych jest Roman Wyrzykowski, tel. 32 78 09 100 wew. 276, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż samochodów osobowych

Czytaj więcej...

Komunikat

kierowany do osób pokrzywdzonych działaniami firmy - Pożyczka Gotówkowa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie (poprzednio Pomocna Pożyczka sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku/ Warszawie/Tarnowie, a wcześniej Polska Korporacja Finansowa Skarbiec sp. z o .o. z siedzibą w Słupsku/Gdańsku.

Czytaj więcej...

Komunikat Prokuratora Okręgowego w Gliwicach związany z Tygodniem Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie Prokuratora Rejonowego Gliwice-Wschód w Gliwicach z dnia 28 grudnia 2016 r. o wezwaniu uprawnionego do odbioru depozytu, tj. kwoty 9712,53zł.

Czytaj więcej...

REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH PROKURATURY OKRĘGOWEJ W GLIWICACH (prowadzony na podstawie art. 36. ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych t.j. Dz. U 2015, poz. 2135)
Lp. WYKAZ ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH

UWAGI

NAZWA ZBIORU DANYCH OSOBOWYCH

DATA WPISU
DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI
1. Monitoring wizyjny części budynku zajmowanego przez jednostki prokuratury, ul Dubois 16 25 stycznia 2016r.   Pobierz
2. Udostępnianie informacji publicznej (rejestr samodzielny IP) 25 stycznia 2016r.   Pobierz
3. Ewidencja osób wypożyczających ksiegozbiór 25 stycznia 2016r.   Pobierz

 

HISTORIA ZMIAN W REJESTRZE ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH PROKURATURY OKRĘGOWEJ W GLIWICACH
Lp. NAZWA ZBIORU DANYCH OSBOWYCH INFORMACJE O RODZAJU ZMIANY (nowy wpis, aktualizacja, wykreślenie)
DATA DOKONANIA ZMIANY

INFORMACJA O ZAKRESIE ZMIANY
1.        
2.        
3.        

 

REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH PROKURATURY REJONOWEJ W RYBNIKU
Lp. WYKAZ ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH

UWAGI

NAZWA ZBIORU DANYCH OSOBOWYCH

DATA WPISU
DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI
1. Udostępnianie informacji publicznej ( rejestr samodzielny IP) 18 maja 2016r.   Pobierz

 

REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH PROKURATURY REJONOWEJ W JASTRZĘBIU ZDROJU
Lp. WYKAZ ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH

UWAGI

NAZWA ZBIORU DANYCH OSOBOWYCH

DATA WPISU
DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI
1. Udostępnianie informacji publicznej ( rejestr samodzielny IP) 16 maja 2016r.   Pobierz

 

REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH PROKURATURY REJONOWEJ W ŻORACH
Lp. WYKAZ ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH

UWAGI

NAZWA ZBIORU DANYCH OSOBOWYCH

DATA WPISU
DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI
1. Udostępnianie informacji publicznej ( rejestr samodzielny IP) 16 maja 2016r.   Pobierz

Sieć pomocy ofiarom przestępstw

Informator podmiotów udzielających pomocy osobom doznającym przemocy w rodzienie z Gliwic i z terenu powiatu gliwickiego: LINK

Baza danych osób nadzorujących działanie służb - województwo śląskie:
baza_danych.xls

Dane teleadresowe podmiotów oraz organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie na terenie:

- Województwa Śląskiego

- Gliwic i powiatu gliwickiego

- Rybnika i powiatu rybnickiego

- Wodzisław

- Zabrze

- Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Gliwicach

- Fundacja Centrum Pomocy Pokrzywdzonym w Raciborzu - aktualizacja

Informacja publiczna, która nie została zamieszczona na stronach , może być, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 nr 112 poz. 1198 z późn. zm.), udostępniona na wniosek zainteresowanego.

Czytaj więcej...

Elektroniczna Skrzynka Podawcza - Prokuratura Okręgowa w Gliwicach

Uwaga: W celu złożenia dokumentu elektronicznego poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą niezbędne jest założenie konta na portalu ePUAP lub poprzez konto obywatel.gov.pl Konto jest bezpłatne i umożliwia odbieranie i wysyłanie dokumentów elektronicznych zawierających kwalifikowany podpis elektroniczny.


INSTRUKCJA

W celu złożenia wniosku do Urzędu konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP.

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:

 1. Przekazanie dokumentu poprzez wypenienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego;
 2. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu (7:30-15:30) do Biura Podawczego instytucji mieszczącego się po wejściu do budynku (po prawej stronie) przy ul. Dubois 16 w Gliwicach, na następujących nośnikach danych:
  • Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0
  • Płyta CD-R, DVD-R

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

 1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes
 2. Akceptowalne formaty załączników to: DOC, RTF, XLS, CSV, TXT, GIF, TIF, BMP, JPG, PDF, ZIP
 3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 5MB.
 4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza - Prokuratura Okręgowa w Gliwicach

Uwaga: W celu złożenia dokumentu elektronicznego poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą niezbędne jest założenie konta na portalu ePUAP. Konto jest bezpłatne i umożliwia odbieranie i wysyłanie dokumentów elektronicznych zawierających kwalifikowany podpis elektroniczny.

Czytaj więcej...

Numer rachunku bankowego dochodów

(za wydanie kserokopii z akt sprawy)

54 1010 1212 0056 1422 3100 0000

Narodowy Bank Polski

Rachunek sum depozytowych

Prokuratury Okręgowej w Gliwicach

Bank Gospodarstwa Krajowego:

 • w PLN: 21 1130 1091 0003 9139 6790 0001
 • w EUR: 91 1130 1091 0003 9139 6790 0002
 • w USD: 64 1130 1091 0003 9139 6790 0003
 • w GBP: 37 1130 1091 0003 9139 6790 0004

dla przelewów zagranicznych:
IBAN: PL21 1130 1091 0003 9139 6790 0001
BIC (SWIFT): GOSKPLPW

           

            Ponadto - w ramach tzw. zastępczej obsługi kasowej, udostępniono możliwość realizowania wpłat gotówkowych w placówkach Banku Pekao S.A. na następujące konta bankowe :

 • w PLN: 84 1240 6957 0111 0000 0000 2813
 • w EUR: 30 1240 6957 0978 0000 0000 0593
 • w USD: 52 1240 6957 0787 0000 0000 0435
 • w GBP: 51 1240 6957 0789 0000 0000 0353
 • w placówkach Banku Pocztowego S.A. na konto nr:

w PLN:           11 1320 0022 0336 0000 0000 7279

 • w placówkach Santander Bank Polska na konto nr:

w PLN:           21 1130 1091 0003 9139 6790 0001

 

wygląd strony

 BIP

rach

inf

SIS

ePUAP

KSSIP

w_słupa

logo niebieska linia

fundacja

kas

Informacja o pomocy prawnej Stowarzyszenia AQUILA dla pokrzywdzonych nieuczciwymi praktykami rynkowymi

aquilla3