Strona Prokuratury Okręgowej w Gliwicach wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki.

        Prokuratura Okręgowa w Gliwicach skierowała w dniu 30 maja 2018 roku akt oskarżenia przeciwko Grzegorzowi G.- wójtowi Gminy Lyski.

        Podejrzanemu przedstawiono łącznie 4 zarzuty , 1- kwalifikowany z art. 296 § 1 i 2 k.k. oraz 231 §  2 k.k. przy zast. art. 11 § 2 k.k. oraz 3-z art. 231 § 2 k.k.

        Istotą przedstawionych zarzutów jest to, że Grzegorz G. będąc funkcjonariuszem publicznym, jako Wójt Gminy Lyski i będąc obowiązanym na podstawie przepisów ustawy do zajmowania się sprawami majątkowymi Gminy Lyski oraz będący organem podatkowym właściwym w sprawach podatków i opłat, poprzez nadużycie udzielonych mu uprawnień oraz niedopełnianie ciążących na nim obowiązków wynikających z przepisów ordynacji podatkowej dotyczący spłaty zobowiązań podatkowych, wydawał decyzje dotyczące np. umorzenia zaległości podatkowych , które określone podmioty miały do zapłaty na rzecz Gminy Lyski, przez co działał na szkodę interesu publicznego wyrządzając w ten sposób w majątku Gminy Łyski szkodę w różnych wysokościach. 

        Według Prokuratury, decyzje Wójta Gminy Łyski w przedmiocie umorzenia zaległości podatkowych zostały wydane w sytuacji braku podstaw do zastosowania ulgi. Natomiast pozytywne decyzje, umarzające, spowodowały w majątku gminy istotną szkodę majątkową. 

        Grzegorz G. nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. 

        Obecnie postępowanie toczyć się będzie przed Sądem Rejonowym w Rybniku. 

 

 

wygląd strony

 BIP

rach

inf

SIS

ePUAP

KSSIP

w_słupa

logo niebieska linia

fundacja

kas

Informacja o pomocy prawnej Stowarzyszenia AQUILA dla pokrzywdzonych nieuczciwymi praktykami rynkowymi

aquilla3