Strona Prokuratury Okręgowej w Gliwicach wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki.

W dniu 30 października 2015 roku Prokuratura Okręgowa w Gliwicach skierowała do Sądu Okręgowego w Gliwicach akt oskarżenia przeciwko 5 osobom oskarżonym o popełnienie przestępstwa z art. 189 § 3 k.k. i art. 191 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. polegającego na pozbawieniu w okresie od 25 do 26 października 2014 roku w Tarnowskich Górach wolności Kamila P., które łączyło się ze szczególnym udręczeniem polegającym na przywiązaniu pokrzywdzonego do krzesła łańcuchem i taśmą izolacyjną, skrępowaniu mu taśmą izolacyjną rąk i nóg, zawiązaniu oczu szmatą, zakneblowaniu ust, zadawaniu uderzeń rękami w twarz, wlewaniu siłą wody do ust, polewaniu zimną wodą, grożeniu podpaleniem, obcięciem palców, porażeniem prądem elektrycznym i pozbawieniem życia. Opisaną przemoc i groźby bezprawne stosowali w celu zmuszenia Kamila P. do wskazania osób, które dokonać miały zaboru środków odurzających i maszyny do obróbki konopi indyjskich. W toku śledztwa ustalono, że dwóch z wyżej wymienionych sprawców wraz z kolejnymi dwoma, którzy również zostali objęci aktem oskarżenia, zajmowało się uprawą konopi innych niż włókniste, zbieraniem ich ziela, a następnie wytwarzaniem z niego, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, znacznej ilości środka odurzającego w postaci suszu konopi. Zachowanie takie odpowiadało znamionom przestępstwa z art. 63 ust. 3 w zw. z art. 63 ust. 1, art. 63 ust. 2 i art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 11 § 2 k.k. przy zast. art. 12 k.k. Kradzież maszyny służącej oskarżonym do obróbki konopi indyjskich oraz wytworzonych już środków odurzających z prowadzonej przez nich uprawy stała się przyczyną pozbawienia wolności Kamila P., co do którego oskarżeni sądzili, że może posiadać wiedzę w tej sprawie. Za opisane przestępstwa, grozi sprawcom kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat trzech – czyny te stanowią bowiem zbrodnie. Na wymiar kary bez wątpienia będzie mieć jednak wpływ fakt, że oskarżeni przyznali się do winy, wyrazili skruchę, przeprosili pokrzywdzonego i zadośćuczynili mu za doznane krzywdy. To nie jedyne zachowania, które będą przedmiotem postępowania przed sądem. Jednemu ze sprawców pozbawienia wolności Kamila P. zarzucono także posiadanie bez wymaganego zezwolenia amunicji. Dwóch kolejnych stanęło pod zarzutem udzielania substancji psychotropowych innym osobom.

wygląd strony

 BIP

rach

inf

SIS

ePUAP

KSSIP

w_słupa

logo niebieska linia

fundacja

kas

Informacja o pomocy prawnej Stowarzyszenia AQUILA dla pokrzywdzonych nieuczciwymi praktykami rynkowymi

aquilla3