Strona Prokuratury Okręgowej w Gliwicach wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki.

    W dniu 29 kwietnia 2015 roku Prokuratura Okręgowa w Gliwicach skierowała do Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim akt oskarżenia przeciwko 16 osobom oskarżonym o przestępstwa z art. 228 § 1 k.k., art. 228 § 1 i 4 k.k., art. 229 § 1 k.k. i art. 271 § 1 k.k.

    Jak ustalono w toku śledztwa, w dniu 18 października 2007 roku, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, podpisała kontrakt na budowę odcinka autostrady płatnej A1, odcinek od węzła Świerklany (bez węzła) do granicy państwa z Republiką Czeską w Gorzyczkach, z Konsorcjum firm A. GmbH, A. AG, A. s.r.o. Wartość kontraktu wynosiła ponad 272 mln euro. Finansowanie inwestycji w 66% pochodziło ze środków budżetu Państwa oraz środków Unii Europejskiej. Podwykonawcami robót, dostaw i usług w ramach realizacji kontraktu było 130 podmiotów.
    W latach 2008-2009, 8 osób zatrudnionych w Konsorcjum na stanowiskach kierowniczych związanych z nadzorowaniem określonych zakresów robót i prowadzeniem określonych działów w strukturze podmiotu – przyjmowało od 7 osób  reprezentujących 13 przedsiębiorców korzyści majątkowe w postaci pieniędzy i wartościowych przedmiotów (m.in. elektronarzędzi i sprzętu AGD) oraz sponsorowanego uczestnictwa w imprezach towarzyskich, w zamian za przyznanie danemu podmiotowi gospodarczemu jako podwykonawcy lub kooperantowi zlecenia m.in. usług kartograficznych, dostawy materiałów budowlanych, robót elektrycznych, pomiarów elektrycznych, przebudowy sieci energetycznej, odwadniania. Część przedsiębiorców w zamian za łapówki mogła liczyć na to, iż będą mogli bez konsekwencji dostarczać materiał nie spełniający norm jakościowych.
     Łączna wartość przyjętych korzyści majątkowych wynosiła 560.250,00 zł.
     W powyższej sprawie 10 oskarżonych przyznało się w pełni do popełnienia zarzuconych im przestępstw i złożyło wnioski o dobrowolne poddanie się karze.
    Za przyjmowanie korzyści majątkowych w związku z pełnieniem funkcji publicznej (art. 228 § 1 k.k.), grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Analogiczną karą zagrożone jest przestępstwo z art. 229 § 1 k.k., tj. udzielanie korzyści majątkowej osobie pełniącej funkcję publiczną w związku z pełnieniem tej funkcji. Przestępstwo poświadczania nieprawdy w dokumentach zagrożone jest karą do 5 lat pozbawienia wolności.

wygląd strony

 BIP

rach

inf

SIS

ePUAP

KSSIP

w_słupa

logo niebieska linia

fundacja

kas

Informacja o pomocy prawnej Stowarzyszenia AQUILA dla pokrzywdzonych nieuczciwymi praktykami rynkowymi

aquilla3