Opcje wyglądu strony.

Informacja o sprawach zakończonych przez Wydział V Śledczy w grudniu 2012 roku

    Informuję, że Wydział V Śledczy Prokuratury Okręgowej w Gliwicach w grudniu 2012 roku skierował do sądów z aktem oskarżenia 15 spraw, z czego kilka charakteryzowało się szczególnie skomplikowanym stanem faktycznym i prawnym, jak również koniecznością przesłuchania znacznej liczby świadków. Przykładem takich spraw mogą być postępowania:

- w sprawie dotyczącej udziału 16-osobowej grupy w obrocie (w Rybniku, Opolu, Kędzierzynie Koźlu i innych miejscowościach), w okresie od początku 2006 roku do grudnia 2011 roku, znaczną ilością środków odurzających i substancji psychotropowych, w tym 346 kg marihuany, 2500 tabletek ekstazy, tj. przestępstwa z art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 65 § 1 k.k.

    W dniu 31 grudnia 2012 roku, do Sądu Okręgowego w Gliwicach - Wydziału V Karnego Zamiejscowego w Rybniku, skierowano w tej sprawie akt oskarżenia przeciwko Mateuszowi P. i 15 innym osobom, którym zarzucono popełnienie 37 wyżej podanych przestępstw.

 

- w sprawie dotyczącej udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz obrocie (w Gliwicach, Krakowie, Trzebini i innych miejscowościach), w okresie od stycznia 2011 roku do maja 2011 roku, znaczną ilością środków odurzających i substancji psychotropowych, w tym 11 kg kokainy o wartości 1 mln zł, tj. przestępstwa z art. 55 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 12 k.k. oraz art. 258 § 1 k.k.

   W dniu 28 grudnia 2012 roku, do Sądu Okręgowego w Gliwicach, skierowano w tej sprawie akt oskarżenia przeciwko Bartoszowi B., któremu zarzucono popełnienie wskazanych powyżej przestępstw.

 

- w sprawie dotyczącej udziału 8-osobowej grupy w obrocie (w Rybniku, Krakowie, Gdowie, Jastrzębiu Zdroju), w okresie od grudnia 2010 roku do grudnia 2011 roku, znaczną ilością środków odurzających i substancji psychotropowych, w tym 30 kg amfetaminy, tj. przestępstwa z art. 56 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 12 k.k.

    W dniu 20 grudnia 2012 roku, do Sądu Rejonowego w Jastrzębiu Zdroju, skierowano w tej sprawie akt oskarżenia wraz z 4 wnioskami w trybie art. 335 kpk przeciwko Pawłowi Sz. i 7 innym osobom, którym zarzucono popełnienie 12 wyżej opisanych przestępstw.

 

- w sprawie dotyczącej doprowadzenia przez Ziemowita T., w okresie od 4 listopada 1993 roku do 20 lipca 1994 roku na terytorium Ukrainy, 780 osób (obywateli Ukrainy) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości, w łącznej wysokości 4.358.445,57 zł stanowiącej równowartość ponad 1.800.000 dolarów amerykańskich i ponad 100.000 marek niemieckich, poprzez wprowadzenie w błąd klientów prowadzonej przez siebie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością odnośnie zamiaru wywiązania się z zawieranych z nimi umów w zakresie wypłaty comiesięcznej, ustalonej procentowo, dywidendy od przyjętych wkładów (w dolarach amerykańskich i markach niemieckich) oraz ich zwrotu po upływie okresu obowiązywania umowy, tj. o przestępstwo z art. 205 § 1 ustawy z dnia 19 kwietnia 1969 roku Kodeks karny w związku z art. 58 ustawy z dnia 19 kwietnia 1969 roku Kodeks karny.

    W dniu 31 grudnia 2012 roku, do Sądu Okręgowego w Gliwicach Wydział V Karny Zamiejscowy w Rybniku, skierowano w tej sprawie akt oskarżenia przeciwko wyżej wymienionemu.