Strona Prokuratury Okręgowej w Gliwicach wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki.

Kontakt z Rzecznikiem Prasowym Prokuratury Okręgowej w Gliwicach:

Joanna Smorczewska - Rzecznik Prasowy

tel. 665-330-185

tel. (032) 78 09 100 w 330

fax (032) 78 09 199

e-mail: rzecznik@gliwice.po.gov.pl

Rzecznik prasowy nie udziela porad prawnych, nie udziela informacji stronom w sprawach prowadzonych w jednostkach okręgu gliwickiego, a także nie załatwia skarg i interwencji w indywidualnych sprawach obywateli.

             Prokuratura Rejonowa w Raciborzu skierowała do Sądu akt oskarżenia przeciwko lekarzowi – stomatologowi podejrzanemu o poświadczanie nieprawdy w deklaracjach składanych do NFZ w latach: 2011, 2013, 2014, 2015 i 2016 w Raciborzu poprzez wskazanie w tych deklaracjach pacjentów, którym wykonano odpłatną, prywatną usługę stomatologiczną, jako osób za które należne było refundowanie ze środków NFZ, co doprowadziło do niekorzystnego rozporządzenia mieniem przez NFZ.

Postępowanie prowadzone było o czyny z art. 286 § 1 kk i art. 271 § 3 kk w zw. z art. 11 § 2 kk.

W toku postępowania ustalono, że Walery T. prowadzący NZOZ „Przychodnia Stomatologiczna” w ramach działalności  gospodarczej zawarł z NFZ – Śląskim Oddziałem Wojewódzkim w Katowicach z siedzibą w Katowicach umowę o Udzielanie Świadczeń Opieki Zdrowotnej – Leczenie Stomatologiczne. W  ramach wymienionej  umowy był uprawniony do uzyskania rozliczenia (refundowania) z „Funduszem” usług stomatologicznych  wykonanych przez niego nieodpłatnie na rzecz ubezpieczonych pacjentów, zgodnie z warunkami zawartymi w wskazanych umowach i aneksach.

 Walery T. był obowiązany do wykonywania umowy zgodnie z zarządzeniami  Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. W świetle tych uregulowań świadczenia są w całości finansowane ze środków pochodzących z umów zawartych z NFZ i nie podlegają współfinansowaniu przez świadczeniobiorców czyli pacjentów.

W wyniku podjętych czynności ustalono, że Walery T. wprowadzał do systemu NFZ dane za usługi stomatologiczne wykonane swoim pacjentom na wizytach prywatnych, a także wprowadzał do systemu NFZ dane za usługi stomatologiczne, których faktycznie nigdy nie wykonywał. Tak zaewidencjonowane usługi przekazywał w formie rozliczenia do bazy NFZ.  Następnie po przejściu stosownej procedury w NFZ Walery T. otrzymywał na konto środki finansowe zgodnie z umową i rozliczeniem.

Celem szczegółowej weryfikacji działalności wymienionego, w ramach śledztwa, przesłuchano pacjentów  w charakterze świadków. W zdecydowanej większości zeznali, iż usługi stomatologiczne zostały im wykonane w ramach prywatnej praktyki. Nadto, po okazaniu świadkom elektronicznego wykazu świadczeń rozliczonych z NFZ wymienieni wskazali również usługi, które nigdy im nie zostały wykonane.

Łączna suma niekorzystnego rozporządzenia do jakiej doprowadził NFZ Walery T. wyniosła 220 437, 54 zł.

Te ustalenia były podstawą przedstawienia lekarzowi 3.208 zarzutów z art. 271 § 3 kk i z art. 286 § 1 kk. 

Przesłuchany w charakterze podejrzanego Walery T. nie przyznał  się do zarzucanych  mu przestępstw
i odmówił składania wyjaśnień. 

            Podejrzany nie był dotychczas karany. 

 


 

wygląd strony

 BIP

rach

inf

SIS

ePUAP

KSSIP

w_słupa

logo niebieska linia

fundacja

kas

Informacja o pomocy prawnej Stowarzyszenia AQUILA dla pokrzywdzonych nieuczciwymi praktykami rynkowymi

aquilla3