Strona Prokuratury Okręgowej w Gliwicach wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki.

Kontakt z Rzecznikiem Prasowym Prokuratury Okręgowej w Gliwicach:

Joanna Smorczewska - Rzecznik Prasowy

tel. 665-330-185

tel. (032) 78 09 100 w 330

fax (032) 78 09 199

e-mail: rzecznik@gliwice.po.gov.pl

Rzecznik prasowy nie udziela porad prawnych, nie udziela informacji stronom w sprawach prowadzonych w jednostkach okręgu gliwickiego, a także nie załatwia skarg i interwencji w indywidualnych sprawach obywateli.

W dniach 18 i 19 stycznia 2016 roku, na polecenie gliwickiej Prokuratury Okręgowej, funkcjonariusze Delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Łodzi, przy współpracy funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji Zarządu w Krakowie, zatrzymali Dyrektora Handlowego jednej ze spółek działających na Wybrzeżu oraz dwóch członków władz statutowych podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w Czechach i na Słowacji, podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się popełnianiem oszustw podatkowych oraz praniem pieniędzy. Mężczyznom zarzucono wyłudzenie podatku VAT o wartości ponad 60 mln zł oraz pranie pieniędzy pochodzących z przestępstw powszechnych i skarbowych. Wobec jednego z nich, na wniosek prokuratora, Sąd Rejonowy w Gliwicach zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Wobec pozostałych prokurator zastosował środki wolnościowe w postaci dozoru Policji, poręczenia majątkowego i zakazu opuszczania kraju. Zatrzymania mają związek z nadzorowanym przez Wydział V Śledczy Prokuratury Okręgowej w Gliwicach, a prowadzonym wspólnie przez Delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Katowicach i w Łodzi, Centralne Biuro Śledcze Policji Zarząd w Katowicach, Zarząd w Opolu, Wydział w Bielsku-Białej Zarządu w Katowicach i Zarząd w Krakowie, śledztwie, którego przedmiotem jest działalność zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się w latach 2010-2015 popełnianiem przestępstw skarbowych związanych z fikcyjnym, karuzelowym obrotem różnymi wyrobami, w tym wyrobami stalowymi, olejem rzepakowym i biokomponentami paliwa. Śledztwem objętych jest około 500 polskich podmiotów gospodarczych, a także szereg firm mających siedziby poza granicami Polski. Zarzuty z art. 258 § 1 i § 3 k.k., art. 76 § 1 k.k.s. i art. 56 § 1 k.k.s., art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k., art. 299 § 1 i 5 k.k. i inne, przedstawiono dotychczas 159 osobom. Wobec 34 podejrzanych został zastosowany środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania, wobec pozostałych, środki zapobiegawcze o charakterze nieizolacyjnym, w tym poręczenia majątkowe w łącznej kwocie ponad 8 mln zł. W toku prowadzonego śledztwa zabezpieczone zostało mienie podejrzanych i podmiotów pociągniętych do odpowiedzialności posiłkowej w łącznej kwocie ponad 122 mln zł. W ramach postępowania prowadzona jest bieżąca współpraca z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej, a także Urzędami Kontroli Skarbowej w Katowicach, Łodzi i Opolu, które prowadzą postępowania kontrolne wobec podmiotów gospodarczych objętych śledztwem. W sprawie nawiązano ścisłą współpracę z organami ścigania Republiki Czeskiej i Słowackiej. Przestępczy proceder polegał na pozorowaniu transakcji handlowych w wewnątrzwspólnotowym obrocie m.in. wyrobami stalowymi, olejem rzepakowym i biokomponentami paliwa, w celu wyłudzenia zwrotu podatku VAT (tzw. karuzela podatkowa), a także na podejmowaniu czynności, które mogą udaremnić lub znacznie utrudnić stwierdzenie przestępnego pochodzenia lub zajęcie środków finansowych pochodzących z opisanej działalności. Łączne straty Skarbu Państwa szacowane są na około 2 mld zł.

wygląd strony

 BIP

rach

inf

SIS

ePUAP

KSSIP

w_słupa

logo niebieska linia

fundacja

kas