Strona Prokuratury Okręgowej w Gliwicach wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki.

    W związku z przypadającym w dniu 22 lutego 2017 r. Dniem Pomocy Ofiarom Przestępstw, w Prokuraturze Okręgowej w Gliwicach i wszystkich podległych jednostkach rejonowych, w dniach 20-26 lutego 2017 r. zorganizowane zostaną dyżury prokuratorów, którzy będą przyjmowali osoby pokrzywdzone przestępstwem, udzielali im fachowych porad prawnych.

Czytaj więcej...

Komunikat Prokuratora Okręgowego w Gliwicach związany z Tygodniem Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie Prokuratora Rejonowego Gliwice-Wschód w Gliwicach z dnia 28 grudnia 2016 r. o wezwaniu uprawnionego do odbioru depozytu, tj. kwoty 9712,53zł.

Czytaj więcej...

REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH PROKURATURY OKRĘGOWEJ W GLIWICACH (prowadzony na podstawie art. 36. ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych t.j. Dz. U 2015, poz. 2135)
Lp. WYKAZ ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH

UWAGI

NAZWA ZBIORU DANYCH OSOBOWYCH

DATA WPISU
DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI
1. Monitoring wizyjny części budynku zajmowanego przez jednostki prokuratury, ul Dubois 16 25 stycznia 2016r.   Pobierz
2. Udostępnianie informacji publicznej (rejestr samodzielny IP) 25 stycznia 2016r.   Pobierz
3. Ewidencja osób wypożyczających ksiegozbiór 25 stycznia 2016r.   Pobierz

 

HISTORIA ZMIAN W REJESTRZE ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH PROKURATURY OKRĘGOWEJ W GLIWICACH
Lp. NAZWA ZBIORU DANYCH OSBOWYCH INFORMACJE O RODZAJU ZMIANY (nowy wpis, aktualizacja, wykreślenie)
DATA DOKONANIA ZMIANY

INFORMACJA O ZAKRESIE ZMIANY
1.        
2.        
3.        

 

REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH PROKURATURY REJONOWEJ W RYBNIKU
Lp. WYKAZ ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH

UWAGI

NAZWA ZBIORU DANYCH OSOBOWYCH

DATA WPISU
DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI
1. Udostępnianie informacji publicznej ( rejestr samodzielny IP) 18 maja 2016r.   Pobierz

 

REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH PROKURATURY REJONOWEJ W JASTRZĘBIU ZDROJU
Lp. WYKAZ ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH

UWAGI

NAZWA ZBIORU DANYCH OSOBOWYCH

DATA WPISU
DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI
1. Udostępnianie informacji publicznej ( rejestr samodzielny IP) 16 maja 2016r.   Pobierz

 

REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH PROKURATURY REJONOWEJ W ŻORACH
Lp. WYKAZ ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH

UWAGI

NAZWA ZBIORU DANYCH OSOBOWYCH

DATA WPISU
DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI
1. Udostępnianie informacji publicznej ( rejestr samodzielny IP) 16 maja 2016r.   Pobierz

Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego

Czytaj więcej...

Sieć pomocy ofiarom przestępstw

Baza teleadresowa podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie: przemocwrodzinie_koordynatorzy_06.xls

Baza danych osób nadzorujących działanie służb - województwo śląskie:
baza_danych.xls

Dane teleadresowe podmiotów oraz organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie na terenie:

- Gliwic i powiatu gliwickiego

- Rybnika i powiatu rybnickiego

Informacja publiczna, która nie została zamieszczona na stronach , może być, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 nr 112 poz. 1198 z późn. zm.), udostępniona na wniosek zainteresowanego.

Czytaj więcej...

Elektroniczna Skrzynka Podawcza - Prokuratura Okręgowa w Gliwicach

Uwaga: W celu złożenia dokumentu elektronicznego poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą niezbędne jest założenie konta na portalu ePUAP. Konto jest bezpłatne i umożliwia odbieranie i wysyłanie dokumentów elektronicznych zawierających kwalifikowany podpis elektroniczny.

Czytaj więcej...

Numer rachunku bankowego dochodów

(za wydanie kserokopii z akt sprawy)

54 1010 1212 0056 1422 3100 0000

Narodowy Bank Polski

Rachunek sum depozytowych

Prokuratury Okręgowej w Gliwicach

mBANK SA 00-950 Warszawa, ul. Senatorska 18
PLN 39 1140 1078 0000 4066 1400 1001
EUR 12 1140 1078 0000 4066 1400 1002
USD 82 1140 1078 0000 4066 1400 1003
GPB 55 1140 1078 0000 4066 1400 1004

wygląd strony

 BIP

rach

inf

SIS

ePUAP

KSSIP

w_słupa

logo niebieska linia

fundacja